Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Lagen om skydd mot olyckor ändras från den 1 januari 2021

Lagen om skydd mot olyckor ändras från den 1 januari 2021

Den 1 januari 2021 trädde förändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) i kraft. Syftet med förändringen är att skapa bättre förutsättningar att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor.

Krav om skriftlig redogörelse tas bort

Kravet att ägare till byggnader och andra anläggningar, där det finns risk för brand eller finns särskilda krav på kontroll av brandskydd, ska göra en skriftlig redogörelse för brandskyddet tas bort.

I och med det upphävs SVRFS 2003:10 föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet samt SRVFS 2004:4 allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet.

Ändringen påverkar inte ägarens eller nyttjanderättshavarens ansvar för brandskyddet.

Så påverkar lagförändringen ägaren/nyttjanderättshavaren och kommunen

De blanketter och bilagor som ägaren till byggnader och andra anläggningar tidigare lämnat in till Räddningstjänsten försvinner.

Men ändringen påverkar inte det ansvar du som är ägare eller nyttjanderättsinnehavare har för brandskyddet. Du ska även fortsättningsvis se till att det finns ett skäligt brandskydd, och som en del i det bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Räddningstjänsten kan även begära ut eller vilja titta på dokumentationen över brandskyddet vid en tillsyn.

Vid frågor och kontakt med Räddningstjänsten

Om du har frågor eller vill få kontakt med Räddningstjänsten är du välkommen att ringa 0499-173 10.

Publicerad 2021-01-25
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier