Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Kungörelse om beviljat bygglov för gatubelysning

Kungörelse om beviljat bygglov för gatubelysning

Situationsplan gatubelysning

Situationsplan gatubelysning

Bygglov har beviljats för Mönsterås kommun enligt Plan- och bygglagen (PBL) att nya gatlyktor längs med cykelväg sätts upp på en sträcka på ca 800 meter. Gatubelysningen har en stolphöjd på 4 meter.

Området som berörs är detaljplanelagd, men ingen av detaljplanerna strider mot uppsättningen av gatubelysning.

Den som är missnöjd med besluten kan överklaga hos länsstyrelsen genom en skrivelse.

Överklagandeskrivelsen sänds till: Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås.

Ange varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöd er uppfattning. Mönsterås kommun måste ha er skrivelse senast 2019-01-24 för att ert överklagande ska kunna tas upp till prövning. Underteckna skrivelsen, med bifogade av fullmakt.

Publicerad 2019-12-27
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier