Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Krungårdsskolan deltar på Matematikbiennalen i Umeå

Krungårdsskolan deltar på Matematikbiennalen i Umeå

Matematik med kort

Skolan fick en inbjudan att delta som "Inspirations och idéutställare" tack vare den matematiksatsning som gjorts sedan 2009.
-  Det viktiga är att vi fått chansen att visa vårt arbetet på matematikbiennalen i Umeå. Syftet med vårt utvecklingsarbete är att eleverna ska bibehålla intresset för matematik upp genom åren, säger Anita Tegnemo, biträdande rektor vid Krungårdsskolan.
- Vi har, bland annat, med oss en folder samt ett bildspel som visar arbetet med praktisk matte.

Tanken med "Inspirations och idéutställare" på en stor matematikkonferens som Matematikbiennalen, är att pedagoger ska få dela med sig av sina erfarenheter av utvecklingsarbeten, projekt och undervisningsidéer i matematik. På biennalen ges också föreläsningar inom ämnet.
Läs mer på Matematikbiennalens hemsida . Årets tema är ”Matematik i kulturens tecken”.

Matematiksatsningen
Krungårdskolan sökte 2009 projektpengar från Skolverket för att utveckla matematikundervisningen i åk 1- 6.
Målet med utvecklingsarbetet var att fler elever ska tycka att matematik är intressant och roligt och att de får en tilltro till den egna förmågan att lära sig matematik. Tillsammans med andra ska barnen få utveckla sitt tänkande kring matematiska uppgifter, resonera, dra slutsatser och hitta lösningar. Arbetssättet innebar att:
•    Skapa förutsättningar för ett mer varierat arbetssätt i matematik
•    Använda andra sätt att lära än via matteboken
•    Uppmuntra arbetet med att prata matematik i klasserna
•    Få fler elever positivt inställda till matematikämnet.

Matematik med mångfärgade plastdjur

Anita Tegnemo berättar:
- Vi gjorde en nulägesundersökning för att få veta vad eleverna tycker och tänker om matematik innan utvecklingsarbetet startade?
- Hur arbetar lärarna? Lärarna fick lämna in en beskrivning av hur de jobbade innan projektet startade.
- Sedan gjorde vi en planering för att starta en matematikverkstad med material till lektioner. Det blev i form av ambulerande vagnar, där det finns material till att undervisa inom fyra olika områden.
- Vi ordnade också mattekvällar för föräldrarna.

Målet var att planera för lektioner som omfattar matematikmålen för årskurs 1-6 gällande områdena geometri (former och mönster), vardagsnära statistik, bråk och procent och algebra (okända tal).

I maj gjordes en enkätundersökning som visade att fler barn tyckte om att jobba praktiskt med matematik. Att prata matematik i klassen var också ett bra sätt att lära sig på, men mattebokens popularitet står sig.

Publicerad 2012-01-25
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier