Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Konstfrusen isbana

Konstfrusen isbana

Olika typer av skridskor

Snart får Mönsterås kommun en portabel konstfrusen isbana. Förhoppningen är att isbanan kan vara på plats redan till sportlovet nästa år och då i Mönsterås hamnpark.

Rund form för bättre känsla

Isbanan är utan sarg och rund, det gör den lättare att använda för  ren skridskoåkning och därmed öppna upp för ett mer jämnställt användande. Hockey går givetvis att spela på isbanan.

 

Flexibelt system gör isbanan tillgänglig för fler

Planen är att isbanan ska spolas upp varje år i december månad och efter februari månads slut så slås strömmen av och isen får ligga så länge vädret tillåter. Sedan monteras allt ihop för sommarförvaring, och ytan kan användas som vanligt under sommarhalvåret till exempel som bollplan eller torg. Nästa vinter kan isbanan sedan sättas upp på ny ort där det finns bra tillgång till ström samt god belysning så att skridskoåkarna ska känna sig trygga och säkra.

Att systemet är portabelt skapar stor flexibilitet.

Kylaggregatet klarar att hålla åkbar is upp till 10 plusgrader. Aggregatet står i en egen container med områdesskydd och kylning regleras automatiskt mot utomhustemperatur.

Sarg, kylrör och aggregat monteras upp på en plan och markstabil yta med närhet till vattenförsörjning och elanslutning. Banans isyta kommer att bli cirka 300 kvadratmeter stor (vilket är som 1/6 av en fullstor hockeyplan) och hålla cirka 20 meter i diameter.

 

Bakgrunden till projektidén

Under i princip två år har möjlighet till isbana undersökts. Och i april 2016 mottog föreningsnämnden i Mönsterås kommun ett medborgarförslag från barn och ungdomar som önskade en konstfrusen isbana för att kunna åka skridskor på vintern. Föreningsnämnden genom dess tjänsteman vid fritidskontoret har gjort en jämställdhetsanalys till förslaget om isbana. Här framkom att en cirkulär isbana utan sarg skulle främja ett mer jämställt arbete. Detta då traditionella hockeyisbanor används till största del av pojkar. Vidare anser nämnden och dess tjänsteman att isbanan ska vara portabel och användas i de olika tätorterna inom kommunen för att ytterligare ge ett likvärdigt användande. Förslaget innebär att de föreningar som redan spolar is vid respektive tätort engageras vid den konstfrusna isbanan och får bidrag för spoling och skötsel av isbanan.

Nytänkandet i projektet är dels att isbanan blir jämställd genom en cirkulär form. Samt att isbanan även kommer att flyttas runt i kommunen för att främja friluftslivet vid kommunens samtliga tätorter och även nå de mindre orterna bättre.

 

Projektets syfte.

Syftet är att ge en jämställd och likvärdig isyta under vintern för samtliga invånare i kommunen. Ur ett folkhälsoperspektiv är isbanan en viktig del till att stimulera fysisk aktivitet under vinterhalvåret. Behovet av bra mötesplatser och aktiviteter på vintern ligger till grund för projektet. 

Publicerad 2016-12-22
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier