Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Klipp häcken för bättre trafiksäkerhet

Klipp häcken för bättre trafiksäkerhet

Klipp häcken

Träd, häckar och buskar som växer bredvid gång- och körbanor kan skymma sikten för de som går, cyklar eller kör bil.

Det är fastighetsägaren som har ansvar för att träd, häckar och buskar inte skymmer sikten för trafikanterna på gatan eller från gång- eller cykelbanan utanför.

De får inte heller dölja vägmärken eller försvåra till exempel sophämtning, gaturenhållning och snöröjning.

Dags att förbättra sikten vid din tomt

Fastighetsägare till tomter där det finns risk att träd, häckar och buskar växer för högt och brett och därmed skymmer sikten i trafiken, uppmanas att åtgärda detta.

Mer information om generella riktlinjer och tips hittar du i Sveriges kommuner och landstings broschyr Klipp häcken.

Har du frågor, vänligen kontakta tekniska kontoret

Publicerad 2014-07-15
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier