Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Informationsträff och utbildning om omsorg och vård för äldre

Informationsträff och utbildning om omsorg och vård för äldre

Händer med ett papper

Den 19 september arrangeras dels en kurs i upphandling av vård och omsorg för äldre och dels en informationsträff för leverantörer av vård och omsorg för äldre  på kommunhuset i Västervik. 

Utbildning om upphandling av vård och omsorg om äldre

Hur kan en strategisk upphandling av äldreomsorg bidra till en god kvalitet? Hur kan upphandlingsprocessen utformas och vad är skillnaden mellan upphandling enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) och LOV (Lagen om valfrihetsystem)? Detta är några av frågorna som besvaras när Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet kommer till Västerviks kommun och håller i en utbildningsdag.
Utbildningen riktar sig till politiker, beställare och upphandlare med ansvar för upphandling av vård och omsorg om äldre. Målet med dagen är att stärka upphandlingskompetensen och medvetenheten om upphandling som ett strategiskt verktyg för att förbättra kvaliteten. Upphandlingsstödet vill också bidra till en ökad samverkan inom och mellan kommuner, samt mellan kommuner och landsting.

Informationsträff för leverantörer av vård och omsorg om äldre

Vad innebär det för företag att lämna anbud i upphandlingar enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) och LOV (Lagen om valfrihetsystem)? Detta är frågor som besvaras när Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet kommer till vår kommun och håller i en informationsträff för leverantörer av vård och omsorg om äldre.

                                      

Vill du veta mer?

Läs om utbildningen på http://www.upphandlingsstod.se/utbildningsturne

Du är också välkommen att kontakta Upphandlingsstödets kommunikatör Anne Isberg på telefon 08-700 08 28/ 070-205 63 51 eller e-post anne.isberg@kammarkollegiet.se.

Läs också informationsbroschyrer från Kammarkollegiet här:

 

Publicerad 2013-08-14
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier