Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Information om snöröjning

Information om snöröjning

När snö eller rejäl halka kommer ställs det många frågor om hur snöröjningen fungerar och hur vi prioriterar. Många frågor gäller trottoarer och snöröjning nära fastigheter.

Fastighetsägaren ska skotta och sanda trottoaren

Du som äger ett hus eller en fastighet i Mönsterås kommun ska hjälpa till med vinterväghållningen på trottoarerna utanför din tomt. Det är ditt ansvar som fastighetsägare. Snöröj och sanda vid din fastighet så att det blir säkrare och lättare att ta sig fram.

Fastighetsägaren ska skotta undan eventuella vallar

Vi försöker ploga så att det inte bildas vallar vid infarter men en viss vall är svår att undvika. Fastighetsägaren ansvarar för att ta bort de snövallar i infarter som skapas vid snöröjning. Snön ska läggas på fastighetsägarens mark; den får inte skottas ut på kommunens gator.

Att ansvaret för trottoaren ligger på fastighetsägare är inte något unikt för Mönsterås kommun. Motsvarande ansvarsförhållanden finns i merparten av Sveriges kommuner.

Skotta och sanda så att brevbäraren kommer fram, och placera soptunnan så att det underlättar både för snöröjaren och renhållningens personal.

Ansvar för olika typer av vägar

Kommunen tar hand om körbanor, gång- och cykelvägar och övrig allmän platsmark medan trottoaren utanför en fastighet är fastighetsägarens ansvar. För vinterväghållning på statliga vägar ansvarar Trafikverket.

När vi beordrar ut vinterväghållarna beror dels på hur mycket snö som fallit och hur väderprognosen ser ut framåt. Därefter finns en prioritering för i vilken ordning vilken typ av vägar ska röjas, men det är entreprenören som lägger upp den exakta rutten för hur de plogar. Totalt tar det mellan 8-12 timmar innan snöröjningen är helt klar.

Här kan du läsa mer om kommunens snöröjning och vinterväghållning

Publicerad 2018-02-22
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier