Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Godkända vattenprover för Sandbäckshult, Blomstermåla, Ålem, Timmernabben med omnejd – drickbart vatten igen

Godkända vattenprover för Sandbäckshult, Blomstermåla, Ålem, Timmernabben med omnejd – drickbart vatten igen

Mönsterås kommun har fått godkända vattenprover, kokningsrekommendationen tas bort från och med torsdagen den 13 juni. Du som är boende i Sandbäckshult, Blomstermåla, Tålebo, Ålem, Timmernabben, Pataholm, Korpemåla behöver inte längre koka vattnet. Vattentankarna tas bort inom kort.

Problemet har varit ett vattenprov som har påvisat e-colibakterie från Sandbäckshult vattenverk. Åtgärder, rengöring och klorering, har utförts vid vattenverket. Efter åtgärderna visar provsvaren att bakterierna är borta och vattnet är drickbart igen.

Mönsterås kommun kontrollerar vattenkvaliteten regelbundet som rutin, både vid vattenverk och på olika platser på ledningsnätet. Kontrollerna som genomförs på kommunalt vatten har hårda krav på kvalitet, detta gör att kommunen snabbt ser om ett vattenverk eller del av ledningsnätet kräver åtgärder.

- Vi beklagar det inträffade och vill tacka de boende som behövt koka sitt vatten för tålamod och förståelse, säger Ronnie Björkström, avdelningschef på Teknisk service.

Publicerad 2019-06-12

Otjänligt vatten i Sandbäckshult, Blomstermåla, Ålem, Timmernabben med omnejd - koka vattnet!

Vattenprover som tagits för det kommunala vattnet vid Sandbäckshults vattenverk visar att det finns förhöjda bakteriehalter i vattnet som gör det otjänligt. Därför ska du som är ansluten till kommunalt dricksvatten från Sandbäckshults vattenverk koka vattnet innan det används i matlagning eller för att dricka.

Berörda är invånare anslutna till kommunalt dricksvatten från Sandbäckshult vattenverk. Boende i Sandbäckshult, Blomstermåla, Tålebo, Ålem, Pataholm, Korpemåla och delar av Timmernabben (Varvsvägen och söderut). Även vattensamfälligheterna i Korpemåla och Njutemåla/Flinsmåla berörs.

Kokningsrekommendationen gäller sedan i måndags den 10 juni och tills vi fått nya godkända provresultat. Nya provsvar väntas på torsdag. 

Tankar med dricksvatten finns utplacerade på parkeringen vid Krungårdsskolan (Blomstermåla), Alsteråskolan (Ålem) och Skytteanska skolan (Ålem) och Torshaga (Ålem).

Otjänligt vatten i Sandbäckshult, Blomstermåla, Ålem, Timmernabben med omnejd - koka vattnet!

Publicerad 2019-06-11 09:46

Vattenprover tagna för det kommunala vattnet vid Sandbäckshults vattenverk visar att det finns förhöjda bakteriehalter i vattnet som gör det otjänligt.

Dricksvattnet ska kokas innan användning i matlagning eller för att dricka. Tankar med dricksvatten finns utplacerad på parkeringen vid Krungårdsskolan (Blomstermåla), Alsteråskolan (Ålem) och Skytteanska skolan (Ålem) och Torshaga (Ålem).

Berörda är invånare anslutna till kommunalt dricksvatten från Sandbäckshult vattenverk. Boende i Sandbäckshult, Blomstermåla, Tålebo, Ålem, Pataholm, Korpemåla och delar av Timmernabben. Även vattensamfälligheterna i Korpemåla och Njutemåla/Flinsmåla berörs.

I dagsläget vet man inte vad som orsakat det otjänliga vattenprovet, undersökningar pågår. Nya vattenprover tas kontinuerligt och kokningsrekommendationen håller i sig tills vi fått godkända provresultat. Kommunen informerar på hemsidan och via media när kokningsrekommendationen upphör.

Vilka delar av Timmernabben berörs av kokningsrekommendationen?

Södra Timmernabben, söder om det svarta strecket på kartan nedan.

 

Publicerad 2019-06-12
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier