Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Goda resultat för Mönsterås kommun i medborgarundersökning

Goda resultat för Mönsterås kommun i medborgarundersökning

Vy över köpingen från Sylten

Mönsterås har deltagit i Statistiska Centralbyråns undersökning av vad medborgarna tycker om kommunen, den så kallade Medborgarundersökningen. Svaren i undersökningen analyseras och används för att utveckla och göra Mönsterås än mer attraktivt för såväl boende, besökare som de som arbetar här.

Undersökningens resultat redovisas i tre delar:

A. Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI), kommunen som en plats att bo och leva på. Resultat 64.
B. Helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI), bedömning av kommunens olika verksamheter. Resultat 62.
C. Helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index (NII), frågor om medborgarnas  inflytande i kommunen. Resultat 50.

Resultaten visar att Mönsterås kommun får något högre betyg än 2013, då undersökningen också gjordes. Jämfört med andra kommuner i samma storleksklass har Mönsterås fått avsevärt högre betyg (jämförbara kommuner har betygen 58, 52 och 40).

Undersökningen visar också att 48 procent av medborgarna i Mönsterås kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen! Gör det - de är välkomna!

Bland kommunens kvalitetsmätningar kan du ladda ner undersökningen i sin helhet.

Publicerad 2015-07-01
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier