Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Giftfri förskola 2016

Giftfri förskola 2016

Miljökontoret i Mönsterås kommun deltar i projektet ”Giftfri miljö på förskola 2016” genom Miljösamverkan Sydost*. Genom projektet vill vi hjälpa förskolor i arbetet med att minska barns exponering för farliga ämnen.

Giftfri miljö 2016

Barn är extra känsliga för farliga ämnen. Dessa ämnen kan till exempel finnas i leksaker, elektronik, textilier, plast och hygienprodukter. Med farliga ämnen menas ämnen som bland annat kan orsaka cancer, påverka arvsmassan och vara hormonstörande. Det är viktigt att barns exponering för dessa ämnen minskar.

En enkät har skickats ut till samtliga förskolechefer. Genom enkäten vill miljökontoret få en bild av nuläget och underlätta förskolorna arbete med att minska barns exponering för farliga ämnen. I enkäten ges också goda exempel.

Vad händer sedan?

Resultatet av enkäten kommer att presenteras den 22 september på en informationsdag om barn och kemikalier dit förskolechefer m fl har blivit inbjudna. 

Några förskolor i kommunen kommer under hösten att få ett besök från miljökontoret där vi går igenom svaren på enkäten och diskuterar giftfri miljö i förskolan samt lämnar tips och råd för det fortsatta arbetet.

Läs mer i kemikalieinspektionens broschyr om kemikalier i barns vardag.

 

*Miljösamverkan Sydost samordnar tillsynsmyndigheterna inom miljö-, livsmedels- och hälsoskyddsområdena i Gotlands och Kalmar län.

Publicerad 2016-06-09
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier