Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Fortbildningsdag inom mindset

Fortbildningsdag inom mindset

På fortbildningsdagen den 17 augusti är samtliga pedagoger och lärare inom förskola och skola i Mönsterås kommun inbjudna till föreläsning om Mindset (dynamiskt tankesätt) i Kalmarsalen. Även andra intresserade har haft möjlighet att anmäla sitt deltagande till föreläsningen.

Porträttbild på Carol Dweck, professor från Stanford University

Mindset är en teori som psykologen Carol Dweck från Stanford University forskat kring under decennier och som handlar om att tro på sig själv. Teorin förklarar varför vissa personer presterar och lyckas bättre än andra, hur ett ”fixed Mindset” (fast/låst inställning) kan begränsa en person och hur ett ”growth Mindset” (växande tankesätt) kan skapa motivation till lärande och en nyfikenhet som är avgörande för ökad prestation och resultat enligt teorin.

- Ett av våra ledord i processen är ”än”. Som ”jag kan inte det här, än. Men snart kan jag” säger Magnus Sjöstedt, skolchef i Mönsterås kommun och berättar att föreläsningen i Kalmarsalen kommer bli näst intill fullsatt den 17 augusti. Omkring 490 är inbjudna från Mönsterås kommun och nästan lika många utifrån har anmält sig till dagen.

I Mönsterås kommun fokuserar Utmanande lärande på utmaning, dialog, återkoppling, mindset och övergångar som togs fram efter noggranna analyser i början av projekttiden. Föreläsningen den 17 augusti är en del av fokusområdet med mindset.

Magnus Sjöstedt står framför kommunhusets entré

- Skolutveckling tar tid. Mellan fem till sex år kan det ta innan vi ser resultatet, säger Magnus Sjöstedt och fortsätter. Redan nu kan vi se hur engagemanget hos både elever och lärare har gett positiva trender i utbildningsnivån. Många lärare och pedagoger säger att de genom Utmanande lärande fått tiden att prata pedagogik med sina kollegor och att det genom detta blivit en process i stället för ett projekt.

Utmanande lärande startade år 2016 då Mönsterås kommun gjorde ett avtal med Challening learning som under ledning av James Nottingham genomförde ett utvecklingsarbete med all personal inom barn- och utbildning. Från förskola till gymnasium och vuxenskola. Resultaten från det gemensamma arbetet har fått projektet att övergå till en fortbildningsprocess inom Mönsterås kommun.

Fakta om Utmanande lärande

Utmanande lärande startade för samtliga pedagoger inom Mönsterås skolverksamhet i augusti 2016, då alla samlades i Kalmarsalen och fick delta på en föreläsning av James Nottingham och Martin Renton. 

Flera föreläsningar har genomförts sedan starten för både personal och föräldrar, bland annat föräldraföreläsningen den 8 februari 2017 som fokuserade på återkoppling och hur föräldrar kan skapa bra förutsättningar för utmanande lärande även hemma.

Utmanande lärande skapar både studiemotiverade elever och engagerade och utvecklande lärare.

Projektet övergår från projektform till en fortsatt fortbildningsprocess inom Mönsterås kommun då efterfrågan från elever och lärare, pedagoger varit stor och de positiva effekterna av projektet redan kan tydas.

Utmanande lärande ryms inom den befintliga budgeten för fortbildning.

17 enheter (förskola, skola, gymnasium, vuxenskola) deltar i fortbildningen Utbildande lärande i Mönsterås kommun.

Publicerad 2017-08-15
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier