Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Förslag till bostadsförsörjningsprogram ger strategi för framtida boende i kommunen

Förslag till bostadsförsörjningsprogram ger strategi för framtida boende i kommunen

Bostäder i hamnen

Alla Sveriges kommuner ska ha en väl genomtänkt strategi för hur bostadsbyggandet och boendet i de olika kommundelarna ska utvecklas. Ett förslag till bostadsförsörjningsprogram för Mönsterås kommun remissbehandlas nu.

Läs hela förslaget till bostadsförsörjningsprogram samt bilaga

Bostadsförsörjningsprogrammet för 2014-2017 är såväl en nulägesbeskrivning som ett underlag för framtida åtgärder. Genom riktlinjer för bostadsförsörjningen tydliggör kommunen sina ambitioner för hur boendevillkoren i kommunen ska utvecklas.

Efter att synpunkter som kommit in, kommer programmet att omarbetas och läggas fram för antagande i kommunfullmäktige.

Lämna dina synpunkter senast den 1 oktober till kommun@monsteras.se
eller Kommunkansliet, Box 54, 383 22 Mönsterås

Publicerad 2014-06-27
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier