Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Förhandsbesked för fyra vindkraftverk

Förhandsbesked för fyra vindkraftverk

Vindkraftverken kommer att ha en maximal totalhöjd på 150 meter. Verken på Oknebäck 3:2 och Oknebäck 3:3 har en flyttmån på 30 meter medan verken på Älgerum 4:19 och Älgerum 1:20 har en flyttmån på 50 meter. Flyttmånen gör att alla fastigheter som omfattas är Oknebäck 3:3, Oknebäck 3:2, Stubbemåla 1:3, Stubbemåla 2:3, Älgerum 1:20, Ljungnäs 1:3, Älgerum 9:3 och Älgerum 4:19. 

För området finns ingen detaljplan. Sammanhållen bebyggelse råder ej heller enligt plan- och bygglagens mening. Kommunens vindbruksplan, som antogs 2010, redovisar olika områdens tålighet och lämplighet för etablering av vindkraft. Tre av verken hamnar inom områden där mindre grupper av verk kan accepteras. Det ena verket placeras inom ett område som är lämpligt för vindkraft, men där förstudie krävs för etableringar.

Den som är missnöjd med besluten kan överklaga hos länsstyrelsen genom en skrivelse. Överklagandeskrivelsen sänds till: Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås.

Ange varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som ni anser stöd er uppfattning. Mönsterås kommun måste ha er skrivelse senast 2019-11-29 för att ert överklagande ska kunna tas upp till prövning. Underteckna skrivelsen och skrivelsen, med bifogade av fullmakt.

application/pdf Vindkraft Oknebäck (331,33 kB)

Publicerad 2019-11-06
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier