Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Företagen utvärderar myndighetsutövningen i Mönsterås kommun

Företagen utvärderar myndighetsutövningen i Mönsterås kommun

Nu i dagarna skickas en enkät ut till företag som under 2010 varit i kontakt med Mönsterås kommun i ett myndighetsärende. Sammantaget rör det sig om 200 företag inom kommunen.

I enkäten får företagarna svara på frågor om markupplåtelser, serveringstillstånd, bygglov, brandtillsyn samt miljö- och hälsoskyddstillsyn. Varje verksamhetsområde betygsätts utifrån bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättssäkerhet.

– Ett bra näringslivsklimat är viktigt och vi gör undersökningen för att få veta vad företagare som varit i kontakt med oss tycker om myndighetsutövningen. Det här är en kvalitetsmätning och den ger oss en indikation på om vi behöver förändra något, exempelvis tillgänglighet eller bemötande, säger kommunalrådet Roland Åkesson (C).

– Om företagen trivs och är framgångsrika här skapas fler arbetstillfällen. Mönsterås kommun ska vara en kommun där både företag och invånare kan utvecklas och växa, fortsätter näringslivssekreterare Thomas Svensson.

Varje år gör Svenskt Näringsliv en stor undersökning om näringslivsklimatet där Mönsterås Kommun brukar få bra resultat. Nu har kommunen även valt att ansluta sig till Insikt, Sveriges Kommuner och Landstings servicemätning av kommunernas företagskontakter. 166 kommuner deltar i undersökningen och över 50 000 företag i Sverige kommer att få möjlighet att svara på enkäten. Resultaten beräknas vara klara i början av juni.

– Det är viktigt att företagarna tar sig tid att besvara enkäten. Ju högre svarsfrekvens, desto bättre kvalitet får undersökningen. Resultaten blir ett utmärkt underlag för kommunerna i arbetet för en effektivare myndighetsutövning gentemot företagare, menar Jan Torége, ansvarig för mätningen på SKL.

Publicerad 2011-03-01
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier