Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Företagarna i Mönsterås är nöjda med kommunens service

Företagarna i Mönsterås är nöjda med kommunens service

Birgitha Freij, Roland Åkesson och Mats Johansnson

Birgitha Freij, Roland Åkesson och Mats Johansson visar glada miner när de får del av SKL:s enkätundersökning som behandlar områdena brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.

Sveriges Kommuner och Landstings undersökning av företagarna syn på kommunerna visar att företagarna i Mönsterås är mycket nöjda med den service som de får från kommunen. I rapporten presenteras en jämförelse av kommunernas företagsservice. Resultaten baseras på enkätsvar från de företagare som haft myndighetsärenden hos kommuner under 2012.
Mönsterås kommun hamnar i topp bland länets kommuner med ett genomsnittligt värde på 73 av 100 möjliga. Ett resultat som gör att Mönsterås ligger i topp jämfört med hela landet där medelvärdet ligger på 67.

Roland Åkesson om företagarenkät 2013

Roland Åkesson, kommunstyrelsens ordförande, kan konstatera att SKL:s undersökning visar att Mönsterås kommun har positiva omdömen på alla områden.

Trots det positiva resultat finns förbättringsmöjligheter när det gäller Mönsterås kommun bland annat när det gäller att utveckla e-tjänster på hemsidan. Samtidigt framhålls den personliga kontakten som en viktig del när företagarna betygssätter Mönsterås kommuns verksamheter. Undersökningen har tidigare gjorts 2011 och jämfört med den har Mönsterås kommun tagit ett kliv uppåt på flertalet områden. Enda området som kommunen tappat på gäller bygglovshanteringen. Ett område där i stort sett alla deltagande kommuner fått sämre betyg vilket kan förklaras med ny lagstiftning. Från kommunledningens sida gäller det nu att detaljgranska resultaten och sedan försöka förbättra verksamheten ytterligare.

Fakta
Undersökningen bygger på en enkät som besvarats av fler än 32 000 företagare i landet som haft ärenden hos respektive kommun under 2012 inom områdena brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd. Totalt har 189 kommuner och åtta kommunförbund med gemensamma förvaltningar deltagit i undersökningen.

Publicerad 2013-09-12
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier