Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Evenemangsbidrag för föreningar och organisationer

Evenemangsbidrag för föreningar och organisationer

Senast tre (3) månader innan planerat evenemang kan föreningar och organisationer ansöka om evenemangsbidrag hos Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ett förhandsbesked om bidrag lämnas skriftligt till arrangören efter ansökningen.

Efter evenemanget ska föreningen eller organisationen skicka in en återrapportering till Kommunstyrelsens arbetsutskott. Beviljat evenemangsbidrag utbetalas mot faktura från den sökande.

Öppna och tillgängliga evenemang

Varje evenemang ska hålla god kvalitet, och arrangören ska visa på kunnande, kompetens och förmåga att genomföra arrangemanget.

Evenemanget ska stärka Mönsterås som en attraktiv kommun och bidra till kommunens långsiktiga arbete med varumärket Mönsterås.

Evenemanget ska skapa samhörighet mellan såväl invånare som besökare.

Evenemanget ska bidra till ett starkare föreningsliv och/eller näringslivs-utveckling. Det ska locka stor publik och/eller deltagare i alla åldrar, och vara öppet för alla.

Ansök om evenemangsbidrag

Ansökan om evenemangsbidrag ska innehålla uppgifter om:

 • syfte,
 • mål och målgrupp,
 • uppskattat antal besökare,
 • avgifter för besökare,
 • till vad i evenemanget bidraget ska användas,
 • vilka andra bidrag som söks,
 • uppgift om på vilket sätt Mönsterås kommun kommer att synas.

Till ansökan ska budget för evenemanget bifogas.

Återrapportering efter genomfört evenemang

Återrapporteringen ska innehålla:

 • en beskrivning av hur väl genomförandet överensstämmer med kommunens riktlinjer,
 • det ekonomiska utfallet,
 • hur kommunen syntes i arrangemanget,
 • en bedömning av om syftet med arrangemanget uppnåddes.

 

Publicerad 2017-07-14
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier