Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » En uppmaning för trafiksäkerheten: Klipp häcken!

En uppmaning för trafiksäkerheten: Klipp häcken!

Träd, häckar och buskar som växer bredvid gång- och körbanor kan hindra snöröjning och framkomligheten för de som går, cyklar eller kör bil. Sikten och framkomligheten på trottoarer, i gatukorsningar och vid utfarter blir i takt med hösten och den kommande vintern alltmer begränsad och i vissa lägen ställer fallfrukt, löv eller snö till det med problem för trafiken.

Som fastighetsägare har du ansvar för att träd och buskar som växer på den egna tomten och som skymmer sikt och framkomlighet för trafiken utanför denna.

Fastighetsägare till tomter där det finns risk för att träd, häckar och buskar släpper fallfrukt eller löv uppmanas att ta bort detta från trottoarer och körbanor utanför tomten. Tekniska kontoret gör besiktningar och fastighetsägare som inte åtgärdar detta kan få en påminnelse om att göra en sikt- och framkomlighetsröjning.

Klipp in häck och/eller buskage längs väg eller gångbana. Träd ska stammas upp eller grenklippas. Trafikanter ska ha full tillgång till väg eller gångbana, fri höjd och god sikt med bilderna till nedan som riktlinjer.

Du som har hörntomt
Gatukorsning med vägledning för röjning för trafiksäkerhet

Gatukorsning. För gång- och cykelväg gäller 5 meters fri sikt.

Du som har en hörntomt som gränsar direkt mot körbanan bör du se till att dina växter inte är högre än 0,8 meter (mätt från gatunivå) i en sikttriangel åt varje håll i korsningen. 

 

 

 

 

 

 

Du som har utfart till gatan
Utfart med vägledning för röjning för trafiksäkerhet

Utfart. 80 centimeters höjd för växtlighet.

Vid utfarten bör du se till att dina växter inte är högre än 0,8 meter gatan i en sikttriangel åt varje håll i korsningen. Därmed har du möjlighet att se andra trafikanter när du kör ut från din tomt, och de har inga problem att se dig.

 

 

 

 

 

 

Du som har tomt intill gatan
Väg eller cykelbana med vägledning för röjning för trafiksäkerhet

Fri höjd

Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gatan eller gångbanan bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

 

  • Över gångbana, minst 2,5 meter
  • Över cykelväg, minst 3,2 meter
  • Över körbana, minst 4,6 meter

 

 

 

 

Vid frågor

Mönsterås kommun, växel, telefon 0499-170 00

 

Publicerad 2016-09-28
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier