Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Detaljplaner för centrumutveckling i Mönsterås och Blomstermåla på samråd

Detaljplaner för centrumutveckling i Mönsterås och Blomstermåla på samråd

Just nu finns två detaljplaner ute på samråd. Samråd innebär att de som berörs ska ha insyn och möjlighet att påverka förslaget till detaljplan. Du kan skicka in skriftliga synpunkter på detaljplanerna till kommunen till och med den 20 februari.

Planområdet Ringblomman m.fl. gäller delar av centrala Mönsterås samhälle, där syftet är att göra det möjligt att bygga fler bostäder nära centrum. Läs mer och se planhandlingarna för Ringblomman m.fl.

Efter ortsanalysen för Blomstermåla som kommunen genomförde 2016 efterfrågade Blomstermålaborna ett mer attraktivt och levande centrum, samt mer växtlighet och fler bostäder nära centrum.  Detta ligger till grund för detaljplan för Århult 3:102, 3:100 m.fl. Läs mer  i detaljplan för Århult 3:102, 3:100 m.fl.

Vad händer med de synpunkter som skickas in?

När tiden för samråd gått ut sammanställs alla synpunkter och hur kommunen ställer sig till dessa. Därefter görs eventuella justeringar i detaljplanen, och planen ställs ut till granskning.

Läs mer om de olika stegen för hur vi tar fram en detaljplan

Publicerad 2018-02-14
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier