Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Detaljplan vid brandstationen i Ålem

Detaljplan vid brandstationen i Ålem

Detaljplan Ålem vid brandstation

Syftet med detaljplanen är bl a att tillskapa ett område för centrumändamål, huvudsakligen handel. Nuvarande verksamheter, såsom räddningstjänst, ambulans och transformatorstation säkras och möjlighet till utökad byggrätt ges.

I norra delen av planområdet föreslås en hållplats för skolskjuts samt en parkering för pendlare.

För vidare information, läs här

Publicerad 2012-10-03
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier