Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Detaljplan för kv. Hamnen, Tornet m.fl.

Detaljplan för kv. Hamnen, Tornet m.fl.

Illustrationsexempel

Planförslaget för kv. Hamnen, Tornet m.fl (inre hamnen Mönsterås) är nu ute på granskning till och med den 16 augusti. Planens syfte är att möjliggöra att inre hamnområdet blir en välintegrerad del av Mönsterås centrum med ett förtätat område för bostäder, vårdbostäder och centrumverksamhet. Planen syftar också till att säkerställa allmänhetens kontakt med havet genom att ett område på 8-10 meter närmast vattnet planläggs som allmän plats. Genom förslaget skapas förutsättningar för en mer attraktiv stadsmiljö med ökat inslag av liv och rörelse kring hamnområdet.

 

Till planhandlingarna

Publicerad 2020-07-08
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier