Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Detaljplan för del av Råsnäs 1:1 ute på granskning

Detaljplan för del av Råsnäs 1:1 ute på granskning

Råsnäs 1:1

Råsnäs 1:1

 

Planens syfte är att påbörja den planerade utbyggnaden av bostäder i anslutning till Strandavägen med grund i förstudien Mönsterås-Timmernabben. Planen ger möjlighet till 20 bostadstomter i lantlig miljö cirka 1 km från Timmernabben, med god tillgänglighet för både cykel-, gång-, bil- och kollektivtrafik. Den nya bebyggelsen uppförs i ett skogsområde som angränsas av åkermark. Mycket av skogen bevaras och de naturliga värdena på platsen som röjningsrösen och stenmurar skyddas och integreras i planen. Området ansluts till Strandavägen via en befintlig grusväg som blir den nya tillfartsgatan.

 

Detaljplanen har varit ute på samråd 2019-05-16 till och med 2019-06-06. Utifrån inkommande synpunkter reviderades förslaget och ställs nu ut för granskning 2019-12-23 till och med 2020-01-19. Under granskningsskedet finns planhandlingarna tillgängliga och ställs ut i kommunhusets entré, biblioteket, på kommunens tekniska förvaltning samt på hemsidan.

 

Läs mer

Publicerad 2019-12-20
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier