Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Detaljplan för del av Grimhult 1:19 ute på samråd

Detaljplan för del av Grimhult 1:19 ute på samråd

Lokalisering av planområde

Lokalisering av planområde

Syftet med planen är att pröva förutsättningarna för uppförande av en biogasanläggning inom del av fastigheten Grimhult 1:19, ca 7 km nordväst om Mönsterås tätort.

 

Planförslaget innebär att en biogasanläggning med en nockhöjd på max 40 meter kan uppföras inom del av fastigheten Grimhult 1:19. I övrigt är detaljplanen flexibel avseende omfattning och utformning. Huvudtillfart till planområdet föreslås ske via en befintlig skogsbilväg som ansluter till väg 641 söder om samhället Grimhult.

 

Läs mer

Publicerad 2020-03-06
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier