Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Det är lätt att göra rätt – plocka upp efter din hund

Det är lätt att göra rätt – plocka upp efter din hund

Hundpromenad på vintern

Kommunen har nära 300 papperskorgar och hundlatriner där du kan slänga din hundbajspåse. Papperskorgarna och hundlatrinerna finns utplacerade inom tätbebyggt område och längs promenadstråk. Dessutom finns i alla tätorter längs viktigare promenadstråk några så kallade Tikspac stationer med gratispåsar som det lokala näringslivet sponsrar med.

Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter ska "föroreningar efter hundar plockas upp på gator, gångbanor, torg, lek- och badplatser och grönområden inom tätorter där allmänheten vistas i större omfattning". Och enligt gällande miljölagstiftning får ingen skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. Nedskräpning räknas alltså som ett miljöbrott.

Det är nolltolerans mot hundlortar på och längs vägar och gång- och cykelvägar samt park- och lekplatsområden. När det gäller grönområden i övrigt är det alltid en avvägning, men tänk på att där gäller även allemansrättsliga principer - inte störa, vilket en hundlort mycket väl kan gör längs en stig eller i en glänta.

Bestämmelserna gäller all offentlig plats i tätorterna (planlagda områden) enligt definition i ordningslagen. Det gäller även särskilt inom Oknö och Timmernabbens fritidsområden samt begravningsplatserna i kommunen.

Att inte följa bestämmelserna om att plocka upp efter sin hund kan leda till böter.

Läs mer om hundlatriner och påsar

Observera att personen och hunden på bilden inte har något med artikeln att göra.

Publicerad 2017-02-06
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier