Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Demensvård i Mönsterås Kommun

Demensvård i Mönsterås Kommun

I höst genomförs en stor utbildningssatsning om vård av demenssjuka. Den riktar sig till alla anställda som arbetar med personer med demens. Det omfattar cirka 350-400 anställda inom samtliga yrkeskategorier. Förekomsten av demenssjukdom är 8 % av befolkningen över 65 år.

Den 7 november kommer tre föreläsare från Svenskt Demenscentrum och Svenska Demensregistret till Blomstermåla för att genomföra utbildningarna.

Nollvision - en demensvård utan tvång och begränsningar

Svenskt Demenscentrum har tagit fram ett utbildningspaket: Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar som ombuden ska få utbildning i.

Anna-Lena Blomberg, utvecklingssamordnare

-Vi behöver mer kunskap för det är en sjukdom som drabbar många säger utvecklingssamordnare Anna-Lena Blomberg.

Nollvisonen innebär att systematiskt all vård och omsorg vid demenssjukdom bör bygga på ett personcentrerat förhållningssätt. Det innebär att personens upplevelse sätts i fokus och inte sjukdomen. Målet är att den demenssjuke ska uppleva sin tillvaro så trygg och meningsfull som möjligt.

För att förverkliga nollvisonen behöver såväl chefer och personal som anhöriga vara delaktiga. Genom ett systematiskt arbete kan behovet av tvingande eller begränsande åtgärder minska eller upphöra helt. Det handlar om att kartlägga och anpassa vården och omsorgen utifrån varje persons situation.

Mönsterås skapar styrgrupp med ombud

Mönsterås Kommun har skapat en styrgrupp. Den ska fortbilda demensombud och organisera ombudsträffar två gånger per år. Träffarna är till för att informera om nyheter, fortbilda och diskutera utvecklingsarbetet.

Ombuden ansvarar sedan för att informera och föra frågorna vidare till sina respektive arbetsgrupper. Ombuden ska vara ambassadörer för nollvisionen på varje arbetsplats.

Publicerad 2016-11-04
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier