Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Bygglovsansökan för nybyggnad av mast och teknikbord i Fliseryd, ÅBY 1:5

Bygglovsansökan för nybyggnad av mast och teknikbord i Fliseryd, ÅBY 1:5

Mönsterås kommun har mottagit en bygglovsansökan på fastigheten ÅBY 1:5. Ansökan redovisar nybyggnaden av en 72 m hög mast och en teknikbod på 8,57 m2. Den föreslagna placeringen innebär en avvikelse från den detaljplanen. Ansökan avviker från detaljplanen gällande att området är avsett för park och plantering.

Bor du i närheten eller på annat vis är berörd sakägare får du här tillfälle att yttra dig om ansökan, enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Ditt yttrande ska vara miljö- och byggförvaltningen tillhanda senast 2020-08-18.

Skicka dina synpunkter till miljo-bygg@monsteras.se  eller till Miljö- och byggförvaltningen, Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås. Ange namn, adress, diarienumret: MBN-2020-457 och dina synpunkter.

Publicerad 2020-07-31
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier