Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Bevattningsförbud införs 27 juni tills vidare

Bevattningsförbud införs 27 juni tills vidare

Dricksvatten är en av samhällets viktigaste resurser som i första hand användas till matlagning, dryck och hygien. Under sommarperioden används mycket dricksvatten för bevattning av gräs, häckar och liknande samt till att fylla pooler. Samtidigt fylls inte naturens vattenmagasin på i lika snabb takt.

När gäller bevattningsförbudet?

Från och med 27 juni – tills vidare.

För vilka gäller bevattningsförbudet?

Förbudet gäller alla som är anslutna till det kommunala vattennätet i Mönsterås kommun. Har man en egen dricksvattenbrunn är det lämpligt att vara sparsam med vatten. Förbudet gäller inte näringsliv och företag, men alla uppmanas att vara sparsamma med vattnet så långt det är möjligt.

Länsstyrelsen uppmanar alla att inte använda åvatten för att vattna fält, trädgårdar, fotbollsplaner med mera.

Det är inte tillåtet att pumpa upp vatten ur vattendraget när det finns risk för skada på naturmiljön. Vid dagens låga vattenföring kan varje större vattenuttag orsaka skada, men också summan av många små uttag kan skada växt- och djurlivet i åarna.

Vad innebär bevattningsförbudet?

Är det tillåtet att…

… vattna gräsmattor, blommor, häckar eller dylikt i trädgården med slang eller spridare?

Nej

… vattna en nysådd gräsmatta eller nysådd häck med slang eller spridare?

Nej

… vattna med vattenkanna?                    

Ja

… fylla pooler eller byta ut vatten i pooler?                                        

Nej

… fylla uppblåsbara pooler, spa-bad, badtunnor eller liknande?        

Nej

… tvätta bilen med vattenslang eller högtryckstvätt?

Nej

… tvätta båten eller andra fordon med vattenslang eller högtryckstvätt?

Nej

… tvätta husfasaden med vattenslang eller högtryckstvätt inför målning?

Ja

… tvätta altanen/trädäcket med vattenslang eller högtryckstvätt?

Ja

Gäller bevattningsförbudet även mig med egen brunn?

Nej, men har du en egen brunn bör du vara sparsam med vattnet.

Vad gör jag om jag ser någon som bryter mot bevattningsförbudet?

Prata med personen i första hand, alla känner kanske inte till förbudet. Vi behöver alla hjälpas åt för att spara vatten.

Varför vattnar kommunen på idrottsplatserna?

Idrottsplatserna påverkas inte av bevattningsförbud med kommunalt vatten. De har egna brunnar eller vattnar med å-vatten. Samtliga idrottsplatser bevattnar planerna kvällstid under sommaren.

I Fliseryd har vi tillstånd att använda å-vatten från Emån via en så kallad "vattendom", vi får alltså även bevattna vid bevattningsförbud även när det gäller å-vatten då vårt uttag är begränsat. Vid Blomstermåla idrottsplats används å-vatten från Alsterån och när länsstyrelsen har bevattningsförbud för åvatten så slutar vi även bevattna (vi har dock tillstånd att bevattna en kort period i slutet av juli om flödet är bra).

Övriga idrottsplatser har egna brunnar och bevattnar så länge det inte blir totalt bevattningsförbud.

Vid total bevattningsförbud, bevattnas inga fotbollsplaner alls.  

Information från Länsstyrelsen

Lite nederbörd gör att vattenflödena i de flesta av länets vattendrag är mycket under det normala för årstiden. Hårdast drabbat är södra Kalmar län där vattendragen har låga till mycket låga flöden. Även de större vattendragen i länet så som Alsterån och Emån har låga flöden.

Det är inte tillåtet att pumpa upp vatten ur vattendraget när det finns risk för skada på naturmiljön. Vid dagens låga vattenföring kan varje större vattenuttag orsaka skada, men också summan av många små uttag kan skada växt- och djurlivet i åarna.

För den som har tillstånd att ta ut vatten gäller de villkor som anges i tillståndet och Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. När det gäller vatten från kommunalt ledningsnät är det respektive kommun som bestämmer vad som gäller.

Vattensmart

 

Hur kan man spara vatten? Läs våra vattensmarta tips här

Publicerad 2019-06-26
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier