Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Bästa skolkommun 2016 - Lärarförbundets ranking

Bästa skolkommun 2016 - Lärarförbundets ranking

Elever studerar framför bärbara datorer i klassrum

Lärarförbundet har presenterat årets resultat i sin ranking av Bästa skolkommun. I 13 olika kriterier görs en poängsättning som sedan leder fram till en rankingsiffra bland Sveriges 290 kommuner. Resultaten bygger på statistik från bland annat Skolverket och SCB. Även Lärarförbundets egna bedömningar av kommunen ligger till grund för resultatet.

Ett flertal parametrar handlar om Lärarförbundets medlemmar när det gäller lärartäthet, resurser, lön, utbildade lärare och friska lärare. Hälften av delresultaten visar på elevresultat i årskurs 9 och gymnasieskolan.

På plats 185 av 290 i totalresultatet

Ranking i totalresultatet för Mönsterås blir 185 av 290 kommuner. 2015 var rankingen 122.

Bästa resultatet nås i parametern ”Gymnasiebehörighet inom 3 år”. Där kommer Mönsterås kommun på ranking 32 jämfört med 82 föregående år.

Den största förbättringen har kommit inom området ”Kommunen som avtalspart”. Där har Mönsterås klättrat nästan 100 placeringar från plats 193 till 98.

Stora satsningar inom skolan

Inom området ”Elevers resultat” inom grundskolan finns stora förbättringsmöjligheter. I alla delresultaten inom detta område finns Mönsterås bland de lägst rankade kommunerna. Här har ett stort förbättringsarbete startat och som förhoppningsvis kommer att ge positiva resultat inom de närmaste åren.

Kommunens stora satsning Utmanande lärande, tillsammans med den engelske skolutvecklaren James Nottingham, har påbörjats och kommer att pågå under de närmaste åren.

Kommunen har även ett samarbete med Skolverket kring Samverkan för bästa skola. För kommunens del är det Krungårdsskolan som får del av denna satsning. I samarbetet erbjuder Skolverket stöd för att höja kvaliteten hos utvalda skolor. Skolverket har möjlighet att stödja utvecklingsinsatser som stärker huvudmannens förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen. Syftet är att förbättra elevernas kunskapsresultat och öka likvärdigheten inom och mellan skolor. Huvudman är benämningen i Skollagen för den som bedriver verksamheten, kommunal skola som friskola då med fristående huvudmän. För Mönsterås del är det Barn och utbildningsnämnden. 

Faktorer som påverkade resultaten

Två faktorer som påverkade resultaten i årskurs 9 2015 var att många elever hade stor frånvaro och att andelen nyanlända har ökat de senaste åren. För att motverka problemet med bristande närvaro samarbetar skolornas elevhälsateam med socialtjänstens IFO-avdelning.

Samtliga skolor i kommunen har från och med höstterminen 2016 infört nya rutiner vid hög frånvaro.

För nyanlända har regeringen gjort flera satsningar för att kommunerna ska få så bra möjligheter som möjligt att möta dessa elever på ett bra sätt. Kommunen har beviljat statsbidrag till en ”Samordnare för nyanländas lärande” och Skolverket har gett ut allmänna råd för ”Utbildning för nyanlända elever”.

Publicerad 2016-10-05
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier