Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Alla i Mönsterås kan dricka och använda vattnet som vanligt igen

Alla i Mönsterås kan dricka och använda vattnet som vanligt igen

Publicerad 14.45

Dricksvatten

Efter lördagens tillbud vid reningsverket i Nynäs befarades att föroreningar kunde kommit ut på delar av dricksvattennätet. Omfattade provtagning har gjorts sedan lördagen.

Samtliga analyser från laboratoriet visar att inga föroreningar spridits ut i vattenledningsnätet. Detta gör att kokningsrekommendationen inte längre är aktuell.

Inga föroreningar i Mönsterås kommuns dricksvatten

- Vi har nu fått svaren från de tre provtagningsomgångar som skickats iväg för analys. De visade inga spår av bakterier, vilket innebär att man kan dricka vattnet utan att koka det, säger Claus Kempe, informationschef.

Totalt beräknades 600 hushåll beröras av händelsen.

För mer information, kontakta Claus Kempe, telefon 0499-17 200 eller 070-601 72 00, eller e-post claus.kempe@monsteras.se.

All residents in Mönsterås can drink and use the water as usual

After the incident at the Nynäs treatment plant on Saturday, it was suspected that sewage may have leaked into the drinking water system. Comprehensive sampling has been done since Saturday.

No impurities in Mönsterås municipality drinking water

All analysis from the laboratory show that no contamination has spread out into the drinking water system. It is no longer necessary to boil drinking water and water for cooking.

For more information, contact Claus Kempe, phone number +46 499-17 200 or +46 70-601 72 00, or e-mail claus.kempe@monsteras.se.

 

Fortsatt kokningsrekommendation för Nynäs/Tallviken, Oknö, Killingeholm och delar av Gårö

2014-06-02 Publicerad 10.28

Karta över områden där kokningsrekommendation gäller

Boende längs Nynäsvägen, på Nynäs/Tallviken, hela Oknö, Killingeholm och delar av Gårö som får vatten från Mönsterås, rekommenderas att fortsätta koka dricksvatten och vatten som används till matlagning ( se större karta). Rekommendationen gäller även för de öar som är anslutna med sommarvatten från Lakhamn, medan de som har vatten från Nydala inte berörs.

Mer information om kokningsrekommendationen hittar du här.

Kommunen fortsätter att ta prover i vattenledningssystemet. Slutliga resultat från analysen av de vattenprover som tagits under helgen väntas under tisdagen.

Följ hemsidan och radio för uppdaterad information.

Continued recommendation to boil water for Nynäs/Tallviken, Oknö, Killingeholm and parts of Gårö

Residents along Nynäsvägen, on Nynäs/Tallviken, Oknö, Killingeholm and parts of Gårö receiving water from Mönsterås, are recommended to continue to boil drinking water and water for cooking  ( show larger map). The recommendation also applies to islands connected to Summer water from Lakhamn, while those receiving water from Nydala are not affected.

The municipality continues to take water samples from the drinking water system. The final results from the analysis of water samples taken during the weekend, are expected on Tuesday.

Follow the website and the radio for updated information.

 

Uppdaterad information om dricksvattenstörning i delar av Mönsterås

2014-06-01 Publicerad 11.50

Under lördagsförmiddagen den 30 maj upptäckte kommunens drifttekniker att en maskinell incident vid reningsverket på Nynäs kan ha gjort att det kommit ut avloppsvatten i dricksvattensystemet.

Störningen är åtgärdad och anses mycket begränsad. Kommunen påbörjade under gårdagen planenlig spolning av ledningssystemet, vilket fortsätter under dagen och i kommande vecka.

Kommunen har tagit fler prover som skickats på analys. Preliminära resultat väntas tidigast under måndagen. Mer information lämnas då.

Fortsatt kokningsrekommendation gäller

Som försiktighetsåtgärd gäller fortsatt kokningsrekommendation inom de markerade områdena se större karta)

Det gäller boende längs Nynäsvägen, på Nynäs/Tallviken, hela Oknö, Killingeholm och delar av Gårö som får vatten från Mönsterås. Rekommendationen gäller även för de öar som är anslutna med sommarvatten från Lakham, medan de som har vatten från Nydala inte berörs.

Mer information om kokningsrekommendationen hittar du här.

Följ hemsidan och radio för uppdaterad information.

Updated information on drinking water disturbance in parts of Mönsterås

On Saturday May 30th, technicians discovered that a mechanical incident at the Nynäs treatment plant may have caused sewage leaking into the drinking water system.

The disturbance is addressed and considered very limited. The municipality started to rinse the water pipelines yesterday, which continues today and the following week.

The municipality has sent more water samples for analysis. Preliminary results are expected earliest on Monday. More information will be provided then.

Continued recommendation to boil water

As a precaution, the recommendation to boil drinking water and water for cooking continues within the marked areas ( show larger map).

This applies to residents along Nynäsvägen, Nynäs/Talludden, Oknö , Killingeholm and parts of Gårö receiving water from Mönsterås. This recommendation also applies to the islands that are connected with summer water from Lakham, while those who recieve water from Nydala are not affected.

Follow the website and the radio for updated information.

 

Kokningsrekommendation hävd för Mönsterås tätort – kvarstår för Oknö, Nynäs, Killingeholm och Gårö

2014-05-31 Publicerad 13:15

Mönsterås tätort kan dricka och använda vattnet som vanligt igen.

Kokningsrekommendationen kvarstår för dricksvatten och vatten som används till matlagning på Oknö, Nynäs, Killingeholm och Gårö. Rekommendationen gäller också sommarvatten till öar i Mönsteråsviken.

Kokningsrekommendationen kommer att finnas i minst två dygn, medan provsvar inväntas.

Mer information om vad kokningsrekommendationen innebär hittar du här.

The recommendation to boil water lifted for Mönsterås – remains for Oknö, Nynäs, Killingeholm and Oknö

Mönsterås center can now drink and use the water as usual.

The boiling recommendation for drinking water and water used for cooking remains for Oknö, Nynäs, Killingeholm and Gårö.

The boiling recommendation will remain for at least two days, while awaiting test results.

Follow the website and the radio for updated information.

 

Kokningsrekommendation för dricksvatten i Mönsterås och på Oknö

2014-05-31 Publicerad 12:22

Boende i Mönsterås tätort och på Oknö rekommenderas att koka dricksvatten och vatten som används till matlagning.

Vi misstänker att det kan ha kommit ut avloppsvatten i dricksvattensystemet, och rekommendationen är en försiktighetsåtgärd tills vi vet mer. Prover tas och kommer att skickas för analys.

Följ hemsidan och radio för uppdaterad information.

Recommendation to boil water in Mönsterås and Oknö

Residents and visitors in Mönsterås and Oknö are advised to boil drinking water and water used for cooking.

We suspect sewage may have leaked into the drinking water system, and the recommendation is a precautionary measure until we have more information. Samples are taken and will be sent for analysis. 

Follow the website and the radio for updated information.

Publicerad 2014-06-03
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier