Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Ändring av detaljplan för del av Kronobäck 12:3 ute på granskning

Ändring av detaljplan för del av Kronobäck 12:3 ute på granskning

Ändring av detaljplan för del av Kronobäck 12:3

Ändring av detaljplan för del av Kronobäck 12:3 ute på granskning mellan den 18 november och 15 december.

 

Planändringen syftar till att möjliggöra en högre nockhöjd för del av fastigheten Kronobäck 12:3. I gällande detaljplan är högsta tillåtna byggnadshöjd 12 meter. Planansökan har inkommit om att uppföra en industrianläggning i området. Ansökan innebär höjdförändringar som gällande planbestämmelser inte tillåter, därför behöver planens bestämmelser angående höjd ändras.

Läs mer

Publicerad 2019-11-19
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier