Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Äldreguiden publiceras idag!

Äldreguiden publiceras idag!

Vid en övergripande jämförelse får kommunens äldreomsorg höga poäng för Kompetens – personalens utbildningsnivå. Här ligger resultatet betydligt över riksgenomsnittet och på andra plats i länet. Nästan all äldreomsorgspersonal i kommunen (92 %) har undersköterskeutbildning.

Ett förbättringsområde är Delaktighet, som handlar om i vilken utsträckning omsorgstagaren själv varit med och utformat sina insatser. Här ligger kommunen under snittet och detta är ett område socialnämnden särskilt prioriterar i de politiska målen för 2012. Det pågår redan nu ett arbete för att förbättra de genomförandeplaner som görs i samråd med omsorgstagaren. Dessutom pågår en utbildningssatsning under 2011-2012 som fokuserar på de enskildes specifika behov.

Kommunens äldreboenden får höga poäng för boendemiljön – alla boenden utom ett kan erbjuda egen dusch och toalett samt kokmöjligheter och kyl. Här ligger övriga länet och riket betydligt lägre. Detsamma gäller området Samverkan mellan kommun och landsting, som handlar om läkarmedverkan och läkemedelsgenomgång.

Ett förbättringsområde är Förebyggande arbete. Det handlar om att identifiera risker för undernäring, trycksår och fall samt vidta åtgärder om en eller flera risker förekommer. Här har kommunen nyligen börjat med Senior Alert - ett nationellt kvalitetsregister för riskbedömningar. Bedömningarna ska användas som underlag för individuellt anpassade förebyggande åtgärder.

Inom hemtjänsten får kommunen lågt betyg för maten. Mätningen gäller enbart hur många rätter det finns att välja mellan, och i kommunen finns bara en rätt varje dag. Att maten i Mönsterås kommun tillagas varje dag och körs ut varm till omsorgstagaren finns inte med som variabel i undersökningen, vilket är lite missvisande. Andra kommuner som kör ut kyld eller fryst mat ett par gånger i veckan men har flera rätter att välja mellan får ett högre betyg.

Sammanfattningsvis får kommunens äldreomsorg bra betyg och ligger över riksgenomsnittet i mer än hälften av de områden som mäts. Undersökningen avser förhållanden under hösten 2010.

 Länk till äldreguiden

Publicerad 2011-10-13
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier