Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Årets stipendiater på kommunfullmäktige

Årets stipendiater på kommunfullmäktige

Den 12 december under årets sista Kommunfullmäktige delades även årets stipendium ut.

Stipendiater 2016

Folkhälsostipendium

Folkhälsostipendiet delas ut till den som under året gjort en insats för ökad fysisk och/eller psykisk hälsa hos medborgarna i kommunen. Stipendiet gick till Maria Pedersen.

Motivering

Maria Pedersen har med styrka, entusiasm och idérikedom arbetat för att sprida kunskap om psykisk ohälsa och suicid. Hon har på ett genuint sätt arbetat för en ökad öppenhet kring psykisk ohälsa. Med sitt engagemang och sin personlighet har hon på ett enkelt och naturligt sätt visat och haft mod att prata om psykisk ohälsa och om livets med- och motgångar.

Kulturstipendium

Gruppen Tatonia på Kommunfullmäktige, december 2016

Kulturstipendiet delas ut till den som under året utfört en förtjänstfull kulturinsats inom kommunen. I år fick à Capellagruppen Tatonia kulturstipendiet.

Motivering

Det unika med dubbelkvartetten Tatonia är att de sjunger tonsäkert utan ackompanjemang av instrument, vilket är något utöver det vanliga. I kören finns stor musikalisk kunskap vilket uttrycks i egna arrangemang som passar just de röster som finns i kören. Tatonia har spridit vacker sång i hela vår kommun, ofta på äldreboende, i kyrkor och på årsmöten.

Miljöstipendier

Miljöstipendierna delas ut för miljöprojekt som stödjer och uppmuntrar personer, föreningar, organisationer och/eller företag i kommunen till en positiv utveckling för bättre miljö. Samt till den som under året utfört en förtjänstfull miljöinsats i kommunen. Stipendium för miljöprojekt gick i år till Stranda Naturskyddsförening. Stipendium för förtjänstfull insats gick till Mönsterås och Ålem Biodlarförening.

Motivering förtjänstfull insats

Mönsterås och Ålem Biodlarförening bidrar till att öka antalet bin som är ute och jobbar i naturen. Föreningen sprider kunskap om bin och biodling till intresserade bland annat genom studiecirklar. De har också anlagt en bigård där man träffas och lär sig det praktiska arbetet med bin.

Ungdomsledarstipendium

Ungdomsledarstipendiet delas ut till ledare som utmärkt sig i samband med ungdomsverksamhet. I år fick Henrik Augestrand, Mönsterås GIF ungdomsledarstipendiet.

Motivering

Henrik har ett stort engagemang för föreningens ungdomar och har under fyra års tid lagt ned över 10 timmar i veckan med ungdomarna. Ett projekt som Henrik lagt extra mycket energi vid är läsprojektet där han och övriga ledare bland annat högläser i olika böcker innan träning och match. Projektet har även spridits till flera lag i föreningen och de har nu skrivit och gjort en egen bok. Ett resultat av högläsningen är bättre spelförståelse och kognitiv förmåga hos barnen. Sammanhållningen i lagen har också stärkts därigenom.

Läsprojektet drivs tillsammans med kultur och fritid i Mönsterås kommun och dess syfte är att främja läskunskapen hos unga pojkar, detta är också ett led i kommunens jämställdhetsarbete.

Henrik Augestrand är en bra förebild för hur en ungdomsledare arbetar.

Publicerad 2016-12-16
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier