Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Nyheter » Årets miljöpristagare

Årets miljöpristagare

Förra veckan fick Anette Elmgren-Petersson ta emot miljöpriset 2016. Det är hennes engagemang som gjort att hon utsetts till prismottagare.

I motiveringen går det att läsa:

Anette Elmgren-Petersson, årets mottagare av miljöpriset

"Kostverksamheten har mycket höga kvalitets- och miljöambitioner. År efter år har Mönsterås legat bland de främsta kommunerna i riket i Ekomatsligan där kommuner med minst 25 procent ekologiska livsmedel ingår. I Mönsterås är motsvarande siffra 35 procent. Från och med 2015 är alla kök kravcertifierade"

Anette arbetar på Mönsterås kommun som kost- och städchef där hon tillsammans med cirka 80 medarbetare ansvarar för den mat som lagas och serveras. Ungefär 2 200 luncher uppdelat på tolv olika kök tillagas varje dag.

Totalt klassades 67 kommuner, nio landsting och sju regioner in i årets Ekomatsliga, samtliga har nått 31 procents målet. För Mönsterås kommun är siffran 33 procent enligt den nationella mätningen. De resterande två procenten kommer av närodlat, ekologiskt kött som inte ingår i Ekomatsligans kriterier.

Ekomatsligan

Ekomatsligan anordnas av Ekomatcentrum som är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel.

Karta och grafer som visar ekologiska inköp, i procent av totala livsmedelsinköp, i Sveriges kommuner och landsting

Publicerad 2016-06-08
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier