Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Näringsliv & arbete » Tillstånd och regler » Tobaks- och e-cigarettsförsäljning

Försäljning av tobak , elektroniska cigaretter samt påfyllnadsbehållare

Från och med den 1 juli 2019 måste du söka tillstånd hos kommunen för att få sälja tobak. Detta gäller både för dig som vill sälja tobak till konsumenter (detaljhandel) och för dig som vill sälja tobak till andra företag (partihandel). Anmälningsplikten för e-cigaretter och påfyllningsbehållare kvarstår.

För dig som vill sälja tobak

Du måste ansöka om tillstånd både för tillfällig tobaksförsäljning och försäljning som ska gälla tillsvidare. Med tobak menas alla produkter som innehåller tobak. Gör sin ansökan via e-tjänsten Tobaksvaror - försäljning anmälan i listan till höger på sidan. I din ansökan ska du bifoga ett egenkontrollprogam.

Om du redan anmält att du säljer tobak

Du som sedan tidigare har gjort en anmälan om din tobaksförsäljning får fortsätta att sälja tobak till och med den 1 november 2019. Därefter måste du ansöka om tillstånd. Den som inte ansökt om tillstånd senast den 1 november 2019 säljer tobak illegalt.

Om du inte har sålt tobak innan den 1 juli 2019 så måste du få ett beviljat tillstånd innan tobaksförsäljning får påbörjas.

Så här går prövningen till

Miljö- och byggnadsnämnden gör en så kallad lämplighetsprövning av din ansökan. Med lämplighet menas att du som sökanden ska kunna visa att du är lämplig att inneha ett tillstånd för försäljning av tobaksvaror. Lämplighetsprövningen är mycket lik den som görs i samband med ansökningar om serveringstillstånd för alkohol. För att klara lämplighetsprövningen ska du eller ditt bolag ha betalat in skatter och avgifter i tid och inte finnas med i polisens belastningsregister. När prövningen gäller ett bolag kommer även de personer som miljökontoret bedömer ha ett ekonomiskt inflytande över försäljning att prövas. Det kan vara styrelseledamöter, firmatecknare, aktieägare, andelsägare, sambo, make eller maka om de har del eller arbetar i verksamheten.

Kommunen kommer vid handläggning av ditt ärende att remittera och begära yttrande från polismyndigheten, skatteverket, kronofogdemyndigheten och eventuellt tullverket.

Ansökan gäller för ett (1) försäljningsställe.

Mönsterås kommun tar ut en prövningsavgift på 6 090 (år 2019) kronor i samband med ansökan. Avgiften återbetalas inte om din ansökan skulle avslås.

KONTAKT

Miljö- och byggförvaltningen, telefon 0499-170 00 (vxl)

Skicka e-post

Senast kontrollerad: 2019-10-17.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier