Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype

Täkter och husbehovstäkter

Täktverksamhet innebär utvinning och förädling av bland annat berg, morän, sand/grus och torv. Materialet används sedan exempelvis i samband med anläggning av vägar och byggnader eller vid tillverkning av asfalt och betong.

I Mönsterås kommun finns tillståndsgivna täkter för berg och morän, miljö- och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet för dessa.

För att få bedriva kommersiell täkt av berg, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter såsom morän krävs tillstånd enligt 9 kap miljöbalken. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen i Kalmar län. Berg, grus, sand och torv är resurser som det ska hushållas med. Detta gäller särskilt naturgrus, områden med naturgrus är ofta viktiga för nuvarande eller kommande behov av vattenförsörjning.

Större täkter för markägarens husbehov dvs för fastighetens/brukningsenhetens behov är anmälningspliktiga till miljö- och byggnadsnämnden. Mindre mängder material för husbehov, kan få tas utan anmälan eller tillstånd. Man ska i dessa fall, om naturmiljön väsentligt kan komma att ändras samråda med Länsstyrelsen enligt miljöbalken 12 kap 6 §. Det kan vara svårt att avgöra vad som räknas som husbehovstäkt och vad som är väsentlig ändring av naturmiljön, därför bör en kontakt med Länsstyrelsen alltid tas. Materialet som tas ut får endast användas inom fastigheten för dess eget behov och inte avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt. I vissa känsliga områden kan Länsstyrelsen besluta om att tillstånd också behövs för en husbehovstäkt.

Uppställning av krossnings- och sorteringsverk kan kräva en anmälan till kommunen. Anmälningsplikt gäller för uppställning inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser eller utanför sådana områden, om verksamheten bedrivs på samma plats under längre tid än 30 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

För mer information se länkar till höger.

Senast kontrollerad: 2019-10-17.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier