Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Näringsliv & arbete » Tillstånd och regler » Serveringstillstånd

Serveringstillstånd

Ansökan om serveringstillstånd, med kompletta handlingar, ska inlämnas i god tid innan aktuell tillställning för att vi ska hinna handlägga ert ärende. Även ansökan om tillfälliga tillstånd under sommaren är viktigt att lämna in i god tid.

Du hittar blanketter till höger på sidan. Notera att det finns en checklista (se ruta till höger) för vilka handlingar som du ska bifoga med din ansökan. Ansökan skall vara fullständigt ifylld.

Skicka ansökan om tillstånd att servera alkohol till:

Kommunkansliet
Mönsterås kommun
Box 54
383 22 Mönsterås

Vi påbörjar utredningen efter att alla handlingar inkommit samt när ansökningsavgiften är betalad. Remiss skickas till bland annat till Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, miljökontoret och räddningstjänsten.

Utbildning

Notera att du också måste göra ett kunskapsprov i alkohollagen. Du kommer överens med alkoholhandläggaren om när du ska göra kunskapsprovet, i samband med att du ansöker om serveringstillstånd.

Aktuella ansökningsavgifter

Ansökningsavgiften betalar du in till bankgiro 855-6110 eller postgiro 31996-2. Märk inbetalningen med namn samt referensnummer 3196-11200-11223.

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten

6000 kr

Stadigvarande serveringstillstånd för slutna sällskap

6000 kr

Utvidgat tillstånd

3000 kr

Utökad serveringstid

1500 kr

Tillfälligt tillstånd till allmänheten

4000 kr

Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap

500 kr

Anmälningsavgift för cateringföretag som har serveringstillstånd

300 kr

Avgift för påminnelse om restaurangrapport

1000 kr

Tillsynsavgifter (baseras på omsättning)
Omsättning
Avgift

0 - 50 000 kr

1000 kr

50 001 - 100 000 kr

2000 kr

100 001 - 250 000 kr

3000 kr

250 001 - 500 000 kr

4000 kr

500 001 - 600 000 kr

5000 kr

600 001 - 

7000 kr

Senast kontrollerad: 2019-02-14.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier