Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Näringsliv & arbete » Tillstånd och regler » Parkering och hyra av mark

Parkering och hyra av mark

Parkeringsskylt

Mönsterås kommun erbjuder ett stort antal parkeringsplatser runt om i kommunen. Överallt är parkeringen gratis. Däremot finns vissa platser där parkering är tidsbegränsad.

Generellt är det möjligt att parkera 24 timmar under vardagar, men i till exempel Mönsterås köping (Storgatan med sidogator) får man som regel stå som längst två timmar eller ännu kortare tid på vissa platser. Här bedrivs parkeringsövervakning och du behöver använda en parkeringsskiva på skyltade parkeringsplatser.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Är du rörelsehindrad kan du söka tillstånd för parkering hos kommunen. De nya handikapptillstånden gäller i hela EU. Med parkeringstillstånd parkerar du gratis i de flesta orter, men undantag finns.

Enligt nuvarande regler ska parkeringstillstånden förses med den sökandes foto och namnteckning. Handikapptillstånden är kostnadsfria, men du måste själv skaffa ett foto i passfotoformat och ett aktuellt läkarintyg.

Ansökan med bilaga för foto och underskrift

Parkeringsskiva i centrala Mönsterås

Hand håller i p-skiva

I centrala Mönsterås parkerar du med en parkeringsskiva, p-skiva. Skyltar markerar de parkeringsplatser där p-skiva ska användas.

P-skivan ska användas på gångfartsområdet i centrum där det är tillåtet att parkera i två timmar mellan klockan 10:00 till 17:00 på vardagar och 10:00 till 13:00 på lördagar.

Uppmärkta parkeringsplatser i detta område kommer att vara avgiftsfria men du behöver ha en p-skiva synlig.

Parkeringsskivan kan du hämta gratis i receptionen på kommunhuset, biblioteket, turistbyrån samt i vissa affärer i centrum. Kommunens parkeringsvakt har även parkeringsskivor med sig i sin bil.

Ställplatser för husbilar

Vid hamnen i Mönsterås och Jungnerholmarna i Fliseryd finns uppställningsplatser för husbilar under sommarhalvåret, där du är välkommen att parkera över natten mot en avgift. I anslutning till dessa finns också servicebyggnader med tillgång till toalett och dusch. Mer information hittar du hos turistbyrån.

Hyra torgplats

Delar av Torget i Mönsterås och delar av Torget i Blomstermåla är allmänna försäljningsplatser för torghandel. Det är torghandel lördagar klockan 7 till 14. Det finns fasta och tillfälliga platser som bokas genom tekniska kontoret.

Tillstånd för tillfälliga evenemang på allmän platsmark

Är du intresserad av att hyra allmän platsmark för t ex en uteservering, ett tält, en reklamskylt eller försäljning på offentlig plats, så kontaktar du tekniska kontoret. Om den aktuella platsen är ledig ansöker du vidare om tillstånd hos Polismyndigheten, telefonnummer 0480-114 14.

KONTAKT

Nina Wallenberg, trafikhandläggare, tel. 0499-171 59

nina.wallenberg@monsteras.se  

Louise Sanderhem, administratör tel. 0499-171 72
louise.sanderhem@monsteras.se  

Ronnie Björkström, avdelningschef teknisk service, tel. 0499-179 88
ronnie.bjorkstrom@monsteras.se

Senast kontrollerad: 2020-07-28.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier