Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype

Egenkontroll enligt miljöbalken

Väl fungerande rutiner i verksamheten ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar. Egenkontroll är ett verktyg för att skapa dessa rutiner och för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på hänsyn till hälsa och miljö.

Alla som bedriver en verksamhet måste ha egenkontroll. Den är ett verktyg för att skapa rutiner och se till att din verksamhet lever upp till miljöbalkens krav på hänsyn till hälsa och miljö. Väl fungerande rutiner i verksamheten ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks tidigt.

Ni omfattas av krav på egenkontroll

Miljöbalken lägger ett ansvar på er som driver en verksamhet. Ni ska planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa den kunskap som behövs med hänsyn till vilken sorts verksamhet som ni bedriver.

Är verksamheten tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken gäller mer preciserade krav på egenkontroll, enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Anpassa egenkontrollen

Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. En komplex verksamhet med stor risk för påverkan på människors hälsa eller miljön behöver därför ha en mer omfattande egenkontroll än en verksamhet som innebär en liten risk.

Har företaget ett miljöledningssystem? Det kan vara ett bra verktyg för egenkontrollen, men tänk på att det kan behöva kompletteras för att uppfylla kraven.

Det kan finnas krav på egenkontroll för verksamheten enligt annan lagstiftning, till exempel livsmedelslagstiftningen.

För information och råd kontakta miljökontoret på telefon 0499-171 52 (industrier m fl), 171 53 (lantbruk, skolor, förskolor, inomhusbad m fl).

 

 

Senast kontrollerad: 2018-05-21.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier