Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype

Cisterner

Det finns många olika slags cisterner. Det kan vara villacisterner eller gårdscisterner, så kallade farmartankar. Det kan även vara lösa behållare. De kan ligga ovan mark eller under mark, utomhus eller inomhus. Alla som har en cistern har ansvar för att den inte utgör risk för miljön.

Vem är ansvarig?

Den som hyr eller äger cisterner är ansvarig för hantering, lagring samt att lagstiftning följs. Om olyckan är framme och det framgår att reglerna inte följts finns risk för åtalsanmälan samt svårigheter att få ersättning från sitt försäkringsbolag. För överträdelser kan miljösanktionsavgift tas ut.

När behövs anmälan?

Vid installation av cistern ovan och i mark vars volym är mer än 1 m3 men högst 10 m3, ska information lämnas till tillsynsmyndigheten. Vid förvaring av andra vätskor i större cisterner ska räddningstjänsten kontaktas.

Återkommande kontroll

Korrosionsskyddade cisterner dvs. K-cisterner och skyddad S-cisterner, som rymmer mer än 1 m3 vätska ska kontrolleras minst vart 12:e år. Cisterner som saknar korrosionsskydd ska kontrolleras vart 6:e år. Inom vattenskyddsområde kan tätare intervall gälla. Viktigt att notera är att kontroll endast får utföras av företag som är ackrediterande av SWEDAC. Besiktningsprotokoll ska vara tillgängligt för tillsynsmyndigheten.

Viktigt att tänka på

Cisternen ska placeras på stadigt, bärande och plant underlag så att den kan inspekteras. Den ska vara skyddad mot yttre påverkan och ha överfyllnadsskydd. Vätskenivå ska fastställas med nivåmätare. Tillverkningsskylt ska placeras tydligt.

Invallning

Cisterner inom vattenskyddsområde ska vara invallade och märkas tydligt med informationsskylt om ”Vattenskyddsområde”. Invallningen ska rymma hela cisternens volym. Den kan bestå av betong, plast, plåt och ska skyddas från nederbörd. Vid särskild prövning kan miljönämnden ställa krav på invallning av cistern.

Regler vid installation, reparation och avställning

Vid installation av cisterner ska installationskontroll utföras av ett ackrediterat kontrollorgan. Revisionskontroll ska utföras vid ändrad användning, omplacering, skada eller om rör och ledningar har ändrats.

Installation av cistern

Installation av cistern. (Källa: Miljösamverkan Östergötland)

Tas cistern ur bruk ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten. Det är viktigt att cisternen töms och rengörs. Avfallet som uppkommer är farligt avfall och särskilda krav ställs på dess hantering. Därefter kan cisternen lämnas för skrotning.

Senast kontrollerad: 2019-10-17.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier