Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype

Avfall till deponi

Avfall till deponi är avfall som inte går att återvinna, till exempel isolering, keramik och porslin. Det läggs i stället på en deponi – det vi i dagligt tal kallar soptipp. Sedan 2005 är företag och verksamheter som producerar avfall skyldiga att karaktärisera avfall som ska deponeras.

Steg 1: Karaktärisering

I en grundläggande karaktärisering ska avfallets ursprung, sammansättning och egenskaper beskrivas. För avfall som skapas återkommande gäller karaktäriseringen så länge avfallet inte förändras.

Steg 2: Godkännande

Karaktäriseringen ska skickas in för godkännande till kommunen i god tid. Vi kontrollerar de handlingar som kommer in för att säkerställa att avfallet får deponeras hos oss.

När avfallet är godkänt för deponering av kommunen, kan ni skicka avfallet till Mörkeskogs avfallsanläggning.

Steg 3: Lämna avfall

Transportören ska ha en mottagandeblankett för avfall som ska deponeras med sig till Mörkeskogs avfallsanläggning i samband med transport. Den deklarerar att det finns en grundläggande karaktärisering hos oss. Finns inte detta, avvisar vi lasten.

Mer information om karaktärisering

För att kunna lämna de uppgifter som krävs för karaktärisering kan provtagning och analys vara nödvändigt, vilket kan ta tid. Mer information hittar du på länken Information till dig som har avfall som behöver deponeras, till höger.

KONTAKT

Mörkeskogs avfallsanläggning, telefon 0499-178 80
Skicka e-post

Senast kontrollerad: 2020-03-12.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier