Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Näringsliv & arbete » Projekt- och företagsstöd

Projekt- och företagsstöd

Logotyp Region Kalmar län

Företagsstöd genom Region Kalmar län

Som företagare har du möjlighet att söka olika former av stöd för din verksamhet. Det ges i form av konsultcheckar när du behöver anlita extern specialistkompetens för att utveckla ditt företag, stöd för innovationsfinansiering, kommersiell service samt investeringsstöd till skärgårdsföretag.

Genom Region Kalmar län kan du också få information om stöd från andra aktörer som Tillväxtverket, ALMI och Vinnova.

Läs mer och ansök på Region Kalmar läns hemsida om företagsstöd (öppnas i nytt fönster).

Senast kontrollerad: 2019-10-11.

Kustlandets projektstöd till företag

Kustlandet är en ideell förening som arbetar med landsbygdsutveckling utmed södra Sveriges ostkust. Föreningen Kustlandet är ett samarbete mellan områdets ideella sektor, näringsliv och kommuner. Arbetet syftar till att förbättra förutsättningarna för boende och företagande på landsbygden samt att bevara den känsliga natur- och kulturmiljön. Utvecklingsarbetet sker i projektform, antingen i egen regi eller genom medfinansiering av projektansökningar.

Läs mer om föreningens arbete på Kustlandets hemsida (öppnas i nytt fönster). Där kan du läsa om vilka slags projekt som kan ges stöd och hur du ansöker.

Kustbild

Vill du anställa eller har du nyss anställt din första medarbetare?

En tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna (växa-stöd) gäller för enmansföretag som anställer sin första medarbetare. Sänkningen har tidigare gällt upp till 12 månader, men från och med den 1 augusti 2019 är den möjliga tidsperioden 24 månader. De som kan få stödet är enskilda näringsidkare, handelbolag med högst två delägare och aktiebolag. I aktiebolag kan företagsledaren ha fått lön men företaget kan ändå få växa-stöd.

Läs mer på Skatteverkets hemsida (öppnas i nytt fönster).

Konsultcheckar

Region Kalmar län kan ge stöd till privatägda små företag genom olika företagsstöd. Företagsstöd kan ges i form av konsultcheckar, som ger små privatägda företag möjlighet att anlita extern specialistkompetens.

Läs mer och ansök på Region Kalmar läns hemsida om företagsstöd (öppnas i nytt fönster).

ALMI Företagspartner

ALMI Företagspartner har som mål att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. ALMI erbjuder finansiering och rådgivning. För mer information och kontakt se ALMIs hemsida.

Finansieringsportal

Finansieringsportalen är en guide där du som företagare på ett överskåligt sätt hittar sätt att finansiera tillväxt. Du får en överblick över vilka olika stöd i form av lån, bidrag och ägarkapital som erbjuds av regionens offentliga aktörer.

Finansieringsportalen.se

Landsbygdsutveckling

Bor eller driver du företag på landsbygden? Har du idéer om hur du kan utveckla ditt företag eller den bygd du lever i?
Länsstyrelsen kan ge stöd. För mer information och kontakt se Länsstyrelsens hemsida.

VINNOVA Forskning och innovation för hållbar tillväxt

VINNOVA är en statlig myndighet som ska bidra till att höja tillväxten och välståndet i hela landet.

VINNOVAs speciella ansvarsområde är innovationer kopplade till forskning och utveckling - det vill säga nyskapande, framgångsrika produkter, tjänster eller processer med vetenskaplig bas.
VINNOVAs uppgift är att finansiera den behovsmotiverade forskningen samt stärka de nätverk som är nödvändiga kring det arbetet.

Läs mer på VINNOVAs (öppnas i nytt fönster) hemsida.

 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier