Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype

Projekt

Inom arbetsmarknadsenheten drivs en stor del av arbetet i projektform, ofta i samverkan med andra kommuner, organisationer, myndigheter och med det privata näringslivet. Just nu medverkar vi följande projekt.

Förberedande insats

Syftet med projekt Förberedande insats är att förhindra livslångt bidragsberoende för individer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.

Projektet Förberedande insats jobbar med  deltagare som befinner sig i etableringen och som ligger i riskzon för att inte kunna komma vidare. I projektet användas kommunens verksamheter och i samverkan med Arbetsförmedlingen skräddarsys insatser utifrån individens behov.  

Inom Förberedande Insats utreder vi arbetsförmåga hos projektets deltagare genom handledning och placering på olika praktikplatser,  samtidigt  som individens kunskaper valideras. Att vara ute på praktik kommer att öka individens chanser till egen försörjning trots låg utbildningsbakgrund. Det kommer även att främja språkinlärning då vardagskommunikation på det svenska språket  är en viktig del i själva integrationsprocessen. 

Är du intresserad av att veta mer om projekt Förberedande insats kontaktar du projektledare Caroline Wahnberg, tel. 0499-17467.

Samverkan OHM unga

Samverkan OHM unga är ett projekt för unga i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommuner. Målgrupp för projektet är ungdomar mellan 19-26 år som står långt ifrån arbetsmarknaden. Projektet drivs tillsammans med Arbetsförmedlingen.

DUA2 Kompetensförsörjning unga

DUA2 fokuserar på kompetensförsörjning för unga. Projektet vänder sig till ungdomar mellan 16-24 år i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommuner som står nära arbetsmarknaden. Utgångspunkten är företagens verkliga behov av kompetens och rekryteringar. Därefter matchar, informerar och inspirerar projektet för att nå ungdomar med rätt kunskap och personliga egenskaper för att bemanna upp företagen.

Läs mer om projekt DUA2 Kompetensförsörjning unga

Vägknuten

Insatsen Vägknuten bedrivs i samverkan mellan kommunerna Mönsterås, Högsby och Oskarshamn, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Kalmar län. Syftet är att bibehålla och utveckla samverkan mellan parterna. Vi vill också fortsätta att utveckla metoder för att i samverkan kunna erbjuda individer en sammanhängande insats som kan öka deras förutsättningar att nå ökad självförsörjning, alternativt att de får stöd och underlag för att få rätt till rätt ersättning.

Målgruppen är personer som är i behov av samordnade insatser för inträde eller återgång till arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning. Insatsen vänder sig till personer i yrkesverksam ålder från 18 år.

logotyp samordningsförbundet

Vägknuten finansieras av Samordningsförbundet i Kalmar län.

Läs mer om Vägknuten på Samordningsförbundets webbplats

Fortsatt samverkan leder till arbete

Samverkan leder till arbete är ett ESF-projekt inom Kalmar län.

Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommuner samverkar tillsammans med Kommunförbundet i Kalmar län (projektägare), Organisationen Företagarna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Samordningsförbundet i vårt

närområde. I länet deltar dessutom kommunerna Västervik, Nybro, Emmaboda, Torsås och Mörbylånga.

Syftet med projektet är att ge stöd och hjälp åt personer som saknar en egen försörjning genom arbete eller går en utbildning som ska leda till arbete. Projektdeltagandet är individuellt men viss gruppverksamhet kan förekomma.

Som deltagare i projektet får man tillgång till kompetensutveckling genom föreläsningar, temadiskussioner och Workshops i olika ämnen eller teman. T.ex. Arbetsmarknadskunskap, hälsa och privat ekonomi.

Är du intresserad av att delta eller vill veta mer om Samverkan leder till arbete kontaktar du projektkoordinator Susanne Friberg, tel: 0499-17117

KONTAKT

Cecilia Drehmer, arbetsmarknadschef, tel. 0499-171 32

Susanne Friberg, projektkoordinator, tel. 0499 - 171 17

Caroline Wahnberg, projektledare Förberedande insats, tel. 0499 - 174 67

 

Senast kontrollerad: 2020-09-23.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier