Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Miljö & hälsa » Miljö & Hälsoskydd » Receptfria läkemedel

Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel, exempelvis receptfria nikotinläkemedel, får säljas på andra försäljningsställen än apotek. Den näringsidkare som vill bedriva detaljhandel med vissa receptfria läkemedel måste först anmäla handeln till Läkemedelsverket. På Läkemedelsverkets hemsida finns lista över de receptfria läkemedel som får säljas utanför apotek samt information om regler och vägledning.

Läkemedelsverket är övergripande tillsynsmyndighet medan kommunerna kontrollerar att lagen och regelverket följs. Kommunen rapporterar eventuella brister till Läkemedelsverket som har möjlighet att förelägga och förbjuda verksamhet som inte bedrivs i enlighet med lagen. Det är miljö- och byggnadsnämnden som har ansvaret för tillsynen.

Årsavgift
Den som bedriver handel med receptfria läkemedel ska betala en årsavgift om 1600 kronor (år 2018) per försäljningsställe till Läkemedelsverket. Dessutom har kommunen där verksamheten bedrivs, rätt att ta ut en avgift för sin kontroll.

Kontakt miljö- och byggförvaltningen: telefon 0499-170 00 (vxl), e-post

Senast kontrollerad: 2019-10-17.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier