Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Miljö & hälsa » Miljö & Hälsoskydd » Företag & Verksamheter » Hygieniska verksamheter

Hygieniska verksamheter

Om du ska starta en verksamhet där du erbjuder hygienisk behandling som innebär en risk för blodsmitta måste du anmäla detta till miljö- och byggförvaltningen. Exempel på hygieniska behandlingar är fotvård, akupunktur, piercing, tatuering och kosmetisk tatuering eller andra behandlingar där du använder stickande eller skärande instrument.

Anmälningsplikten gäller även om verksamheten är ambulerande, det vill säga uppsökande. Till exempelvis om du vill erbjuda behandlingar hemma hos kunder, på mässor eller evenemang i Mönsterås.

Information och regler

Tänk på att du måste göra din anmälan till miljö- och byggnadsnämnden senast sex veckor innan du startar verksamheten. Om du startar utan att ha anmält detta till oss riskerar du att få betala en avgift (en så kallad miljösanktionsavgift) på 3 000 kronor.

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för att handlägga din anmälan av verksamheten. Vår avgift som beslutas av kommunfullmäktige är baserad på 870 (år 2019) kronor per timme. I vår handläggning ingår att granska de uppgifter du lämnat och att besöka din verksamhet. Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt så att inte handläggningstiden förlängs.

Vill du veta mer om yrkesmässig hygienisk verksamhet? Besök socialstyrelsens hemsida och läs deras handböcker samt deras allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet.

Så här gör du en anmälan

Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt för att inte förlänga handläggningstiden. Se till att du har tillgång till följande uppgifter när du gör din anmälan:

  • En planritning över hygienlokalen som visar behandlingsplats/er, fasta installationer som till exempel tvättställ för handtvätt, utslagsvask (för fotvårdslokal), arbetsbänk med rinnande vatten, anordningar för rengöring, desinficering och sterilisering av instrument samt var toaletter och städförråd finns.
  • Vilken typ av ventilation som finns i hygienlokalen, exempelvis självdrag eller mekaniskt styrd ventilation.
  • Dokumentation om hygienrutiner vid behandlingen.
  • Dokumentation om rutiner för rengöring, desinficering och sterilisering av instrument, om sterilisatorns/autoklavens funktionskontroll samt om hur skärande och stickande avfallet omhändertas.
  • Dokumentation om hur du informerar kunder före och efter en behandling.
  • Förteckningslista över kemiska produkter som du använder i verksamheten (även tatueringsfärger) samt säkerhetsdatablad för de redovisade kemikalierna.

När du är redo att göra den anmälan använder du blanketten "Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling" som du hittar på Mina sidor. Bifoga planritningen över din lokal och skicka in blanketten till: Miljö- och byggförvaltningen, Box 54, 383 22 Mönsterås. 

Vad händer när du skickat in din anmälan?

När du har skickat in din anmälan kontaktar miljö- och byggförvaltningen dig inom kort och går genom de uppgifter du lämnat. Vi bokar en tid för inspektionsbesök, bland annat för att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt din anmälan. Du får sedan ett beslut från miljö- och byggnadsnämnden där vi beskriver vilka försiktighetsåtgärder du måste följa i din verksamhet.

Om din verksamhet ändras

Om din verksamhet upphör, flyttar eller om någon annan tar över verksamheten måste du meddela detta till miljö- och byggförvaltningen så fort som möjligt.

Senast kontrollerad: 2019-10-17.
 
Snabbval
Snabbval
Blanketter
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier