Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Miljö & hälsa » Miljö & Hälsoskydd » Enskilda avlopp » Slamtömning

Slamtömning

Slam från enskilda avlopp räknas som ett hushållsavfall. Det är kommunens ansvar att se till att brunnar och tankar töms och slammet tas om hand på rätt sätt. I Mönsterås kommun sköts slamtömningen genom en entreprenör, som i dagsläget är Alvinssons AB. Det är endast kommunens entreprenör som får utföra en slamtömning. Spolning vid stopp i avloppet ingår dock inte i kommunens uppdrag.

Alla brunnar på permanent boende ska tömmas minst en gång om året och den tömningen sker automatiskt enligt ett tömningsschema. Behöver brunnen tömmas fler gånger per år beställer du det hos kommunen (under kontorstid) eller entreprenören (övrig tid).

Brunnar på fritidsboende och tankar är undantaget den ordinarie tömningen. Fastighetsägaren ska själv ringa och beställa det när det är dags för tömning.

Det finns olika slags tömningar att beställa (priserna inkl. moms):

Akut (inställelsetid inom 4 tim)

1 778 kr

2-dagars (utförd inom 2 arbetsdagar)

888 kr

7-dagars (utförd inom 7 arbetsdagar)

888 kr

Tänk på att:

  • vägen fram till tömningsobjektet ska vara tillgänglig för ett tungt fordon.
  • brunnslocket ska vara lättåtkomligt och väl synligt, gärna utmarkerat.
  • avstånd mellan tömningsobjektet inte bör vara mer än 25 m.
  • vintertid ska vägen fram till tömningsobjektet vara skottad och sandad.
  • området kring tömningsobjektet är öppet och inte blockeras av något.
  • uppfylls inte dessa kriterier faktureras Bomkörning (888 kr)

Tack för att du underlättar för oss!

Dispens söks hos miljökontoret

Slam från bad, disk och tvätt och toalett räknas som hushållsavfall, vilket kommunen ansvarar för att på ett korrekt sätt samla in och behandla. Det finns möjlighet att få dispens om man har eget säkert omhändertagande.

Dispens för att på egen hand ta hand om slam från sitt avlopp söks hos miljönämnden. Från miljökontoret kan du också få rådgivning och information om reningsteknik och lagar som gäller enskilda avlopp.

KONTAKT

Mörkeskogs avfallsanläggning, telefon 0499-178 80
Skicka e-post

Alvinssons AB, telefon 070-339 55 24, 070-339 76 00, 070-561 25 11
Skicka e-post

Miljökontoret, telefon 0499-171 50
Skicka e-post

Senast kontrollerad: 2020-01-16.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier