Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Miljö & hälsa » Miljö & Hälsoskydd » Buller

Buller

Buller är allt oönskat ljud, ljud som vi känner oss störda av och helst vill slippa. I vårt samhälle, särskilt i tätorterna, finns en mängd ljud som kan uppfattas som störande. Störningskällan kan vara grannen, trafiken, industrier, fläktar, tågtrafik eller en byggarbetsplats. En del buller måste vi dock acceptera, men vid återkommande störningar kan det vara befogat att vidta åtgärder.

Buller kan påverka vår hälsa negativt. Buller kan störa vår nattsömn, leda till irritation och sänkt livskvalitet, leda till stress, minska koncentrationsförmågan samt inlärningsförmågan kan försämras. För den vuxna befolkningen finns undersökningar som tyder på att det finns en ökad risk för blodtryckssjukdomar om man utsätts för mycket buller under lång tid. Mycket höga ljudnivåer kan orsaka hörselnedsättning och öronsusningar, s.k. tinnitus.

Olika grupper är olika känsliga för bullerexponering. Personer med hörselnedsättning eller barn som håller på att lära sig språk och att läsa, drabbas i en miljö där buller minskar förmågan att uppfatta och förstå tal.

Ljud består av tryckförändringar i luften. De sprids som vågrörelser och örat uppfattar dem som ljud. Ljudets styrka mäts i decibel (dB).

Om du känner dig störd av buller bör du först försöka kontakta den som orsakar störningen. Hjälper inte detta så hör av dig till oss på miljö- och byggförvaltningen. Vid klagomål gör vi först en bedömning av bullret och vid misstanke om att nivån på ljudet/bullret överskrider gällande riktvärden kan vi ställa krav på att en bullermätning ordnas av den som orsakar bullret. Det är den som bedriver den störande verksamheten som ska visa att riktvärdena för buller ej överskrids.

Beroende på var man upplever sig störd av bullret används olika bedömningsgrunder och riktvärden. Riktvärden finns för buller inomhus såväl som utomhus. Naturvårdsverket och folkhälsomyndigheten har riktlinjer för hur mycket buller som är acceptabelt. Se länkar till höger.

Senast kontrollerad: 2019-10-15.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier