Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Miljö & hälsa » Livsmedel » Livsmedelslagstiftning

Livsmedelslagstiftning

Livsmedelslagstiftningen syftar till att skydda konsumenterna. Konsumenterna ska också få den information om livsmedlen som krävs för att de ska kunna göra egna val.

Olika sorters regler

Numera har nästan alla regler EU-bakgrund, det vill säga de är utarbetade inom EU och gäller inom hela EU. Det finns regler av många olika slag:

  • EG-förordningar som gäller som svensk lag
  • Livsmedelslagen och livsmedelsförordningen
  • Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS eller SLVFS)
  • EG-beslut, som i vissa fall skrivs in i föreskrifterna, medan det i andra fall bara finns hänvisningar till EG-besluten i föreskrifterna.

EU:s ”livsmedelslag” gäller för alla

EU:s förordning nr 178/2002, ibland kallad EU:s livsmedelslag, innehåller grundläggande principer och krav för livsmedelslagstiftningen. I den står det bland annat att livsmedel inte får säljas (”släppas ut på marknaden”) om de inte är säkra, det vill säga om de är skadliga för hälsan eller på annat sätt inte duger som livsmedel (”är otjänliga”).

Regler, vägledningar och branschriktlinjer

Du hittar länkar till livsmedelsverkets lagstiftning och vägledningar i menyn till höger.

Branschriktlinjer

Branschriktlinjerna ger råd till företagen inom respektive bransch hur de ska leva upp till kraven i lagstiftningen. De ger råd om hur egenkontrollsystemet kan utformas. Branschriktlinjerna har bedömts av Livsmedelsverket för att se om kraven uppfylls, de går att nå via länkar på Livsmedelsverkets webbplats.

Vägledningar

Livsmedelsverkets vägledningar finns på Livsmedelsverkets webbplats. De är framtagna för kontrollmyndigheter men kan vara av intresse även för företag.

Livsmedelsföretag

Livsmedelsverksamhetens organisation och kontinuitet avgör om det är ett livsmedelsföretag eller inte. Alla livsmedelsföretag och deras anläggningar måste vara registrerade hos eller godkända av kontrollmyndigheten. 

Vilka regler gäller?

En del regler gäller för alla livsmedel, andra kan gälla en liten grupp av livsmedel. Det går inte att räkna upp de regler som gäller just för en viss sorts verksamhet – det finns alldeles för många olika.

Det finns olika typer av regler: grundläggande regler som gäller för alla, och detaljregler på olika områden.

Huvuddelen av reglerna finns i EG-förordningar och i Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien och om dricksvatten.

Om livsmedelshygien

Det finns hygienregler som alla som arbetar med livsmedel måste följa. De gäller i alla led i livsmedelskedjan – från produktion, tillverkning, import, transport till försäljning och servering till den enskilda konsumenten – och de gäller stora företag lika väl som små.

Om offentlig livsmedelskontroll

Den offentliga kontrollen ska baseras på riskerna i verksamheten. Den ska utföras regelbundet och antalet kontroller ska stå i proportion till riskerna i den verksamhet som kontrolleras.

Hänsyn ska tas till företagets egenkontroll

Kontrollmyndigheten ska upprätta en kontrollplan för varje verksamhet. Både revision av företagarens egenkontroll, inspektion och provtagning av livsmedel ingår.

Den offentliga kontrollen är till stor del avgiftsfinansierad.

De gäller också på till exempel marknader och i ditt eget kök, om du lagar mat där för att sälja. Även verksamheten hos jordbrukaren och fiskaren omfattas. Alla måste också ha ett system för egenkontroll.

Mönsterås kommun

Miljönämnden i Mönsterås kommun är kontrollmyndighet för livsmedelsanläggningarna som är etablerade i den egna kommunen.

Miljökontorets personal handlägger nämndens beslut om registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar, beslut om avgifter samt utreder misstänkta matförgiftningar  

Miljökontorets personal utför den offentliga kontrollen genom att besöka livsmedelsanläggningarna och kontrollera deras livsmedelsverksamhet. Kontrollerna kan vara oanmälda eller tidsbokade. Hur ofta och vad som kontrolleras på varje anläggning bestäms av risker i verksamheten och erfarenhet från tidigare kontroller.

Resultat från kontrollerna rapporteras varje år till Livsmedelsverket.

Senast kontrollerad: 2016-02-17.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier