Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Miljö & hälsa » Energi & Klimat » Vindkraft

Vindkraft

I Mönsterås kommun finns det flera vindkraftverk. Vindkraft är en förnyelsebar energikälla och en utbyggnad kan bidra till att uppfylla fler miljökvalitetsmål.

Vindkraft kan dock orsaka störningar främst i fråga om buller och skuggor. Vindkraft kan också påverka miljön för t.ex. fåglar och fladdermöss. Det är därför viktigt att platserna där det planeras för vindkraftverk undersöks noga i förväg.

För buller och skuggor finns begränsningsvärden. Buller får inte överskrida 40 dB(A)  utomhus vid bostad och de rörliga skuggorna från vingarna vid bostad får inte överskrida 8 timmars skuggtid per år.

Länsstyrelsen tillståndsprövar större vindkraftparker, för mindre anläggningar görs en anmälan till kommunen samt en bygglovansökan.

Mönsterås kommun har en vindbruksplan som är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Den antogs av kommunfullmäktige 2010-03-29.

Miljö- och byggnadsnämnden arbetar med tillsyn över de uppförda anläggningarna, yttrande till länsstyrelsen i tillståndsärenden och med att meddela beslut i anmälningsärenden.

Senast kontrollerad: 2019-10-11.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier