Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Miljö & hälsa » Djur & Natur » Emån » Emåns vattenråd

Emåns vattenråd

Inom Emåns avrinningsområde är Emåförbundet vattenråd. Vattenrådet skall verka för en uthållig förvaltning av vattnet inom Emåns avrinningsområde.

Emaforbundet

Emåförbundet är en sammanslutning av kommuner, länsstyrelser och industriföretag, m.fl. inom Emåns avrinningsområde. Emåförbundets syfte är att verka för ett uthålligt nyttjande av Emån.

Mönsterås kommun har flera kontaktytor mot Emåförbundet, bland annat via den kommunala vattengruppen och den s.k. älvgruppen, ett nätverk som ska underlätta hanteringen av extrema hög- eller lågflöden i området. För mer information om Emåförbundets verksamhet hänvisas till www.emån.se.

Senast kontrollerad: 2016-01-25.
 
Snabbval
Snabbval
För mer information
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier