Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Miljö & hälsa » Djur & Natur » Emån

Emån

Emån är det största vattendraget i södra Sverige. Emåns huvudfåra är 24 mil lång och har sitt utlopp vid Em som ligger mittemellan Oskarshamn och Mönsterås.

Emån vid Gåsgöl

Emån vid Gåsgöl

Om man räknar alla vattendrag som är vattenförande året om, finns det 80 mil rinnande vatten, i det 4500 km2 stora avrinningsområdet. Medelvattenföringen vid mynningen är 30 m3/s. Ån har ett artrikt naturliv och Emåns huvudfåra och flera biflöden är av riksintresse för naturvården .

I detta området finns fler än 900 sjöar, vilket gör att det finns ett en stor artrikedom av fisk. På vilket sätt man än väljer att besöka Emån, om man paddlar kanot eller går till fots, så kan man vara säker på att få en varierande naturupplevelse, här finns allt från öppna landskap till tät skog. Har man tur kan man även träffa på Smålands landskaps djur Uttern som lever vid flera platser längs Emån.

 

Senast kontrollerad: 2016-01-25.
 
Snabbval
Snabbval
För mer information
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier