Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Miljö & hälsa » Djur & Natur » Djurhållning » Fågelinfluensa

Fågelinfluensa

Fågelinfluensa är en sjukdom som främst drabbar vilda fåglar men kan spridas till våra tamfåglar. Spridning av fågelinfluensa sker varje år och oftast sker en ökning i samband med att vilda fåglar flyttar.

Smittläget just nu

Skyddsnivå 2 gäller i hela Sverige.

Skyddsnivåer med åtgärder för att skydda tama fjäderfä och andra fåglar

För att minska risken för smitta finns olika skyddsnivåer i Sverige med åtgärder för att skydda tama fjäderfän och andra fåglar mot fågelinfluensa. Skyddsnivåerna kan omfatta hela landet eller vissa områden och det kan vara olika skyddsnivåer i olika delar av landet. Vilken nivå som är aktuell styrs av den riskbedömning som Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) gör.

Jordbruksverkets information om fågelinfluensa och skyddsnivåer

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) information om fågelinfluensa

 

Regler för fåglar som hålls i sällskap- eller hobbysyfte

Oavsett vilken skyddsnivå som gäller ska dina fåglar alltid ges foder och dricksvatten under skydd så att främst vilda and- och vadarfåglar inte kommer åt det.

  • Skyddsnivå 1, används då risken för smitta är låg: Fåglarna får gå ute.
  • Skyddsnivå 2, används vid förhöjd risk för smitta: Fåglarna ska hållas inhägnade. Badvatten i inhägnaden ska vara skyddat så att vilda and- och vadarfåglar inte kommer åt det. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.
  • Skyddsnivå 3, används vid hög risk för smitta: Fåglarna ska hållas inomhus. Om detta inte går med anledning av att fåglarna utsätts för onödigt lidande ska fåglarna hållas instängda så att de inte har någon kontakt med andra fåglar eller fjäderfä på andra anläggningar/platser.

Vanliga frågor och svar om det som gäller för respektive skyddsnivå på Jordbruksverkets webbplats

Beslutande myndighet

Jordbruksverket fattar beslut om vilken skyddsnivå vi ska ha i Sverige gällande smittsamma sjukdomar som kan påverka våra fåglar. Den vanligaste orsaken till att skyddsnivån ändras är förekomsten av fågelinfluensa i Europa. Från och med 6 november 2020 har vi skyddsnivå 2 i hela Sverige. Utöver detta kan jordbruksverket fatta beslut om att lokalt höja skyddsnivån då utbrott inträffar. Dessa beslut är ofta tillfälliga och upphävs då smittan bedöms vara åtgärdad.

Ökad vaksamhet och rapportering

Just nu är det av stor vikt att vi skyddar tamfåglar från kontakt med vilda fåglar och att vi är extra vaksamma samt att veterinär kontaktas om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd. Det är också fortsatt viktigt att fynd av döda vilda fåglar rapporteras till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för övervakning av sjukdomen.

Rapportera om du hittar ett dött, sjukt eller skadat vilt djur (webbformulär)

Senast kontrollerad: 2021-04-19.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier